Malware distribution from 46.101.135.220

Package delivery fraud spam. Payload redirects to Google on desktop and anything that geolocates wrong, actual Android malware otherwise.

Received: from Hostpoint.ch (unknown [46.101.135.220])
by x (Postfix) with ESMTP id x
for <x>; Wed, 4 Aug 2021 ##:##:## +0200 (CEST)
Precedence: Bulk
To: x
Subject: Din leveransadress är fel !!!!!!
Reply-To: Postnord <admin900@Hostpoint.ch>
From: Postnord <admin900@Hostpoint.ch>
X-priority: 1
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=»b1_x»
Date: Wed, 4 Aug 2021 ##:##:## +0000 (UTC)
Message-ID: <20210804######.x@Hostpoint.ch>

Kära klient : x

Vi kunde inte leverera ditt paket av följande anledning : Fel adress
Vänligen skicka rätt adress och betala de nya leveranskostnaderna (20.36 kr)

Bekräfta leverans

Du har 48xtimmarxpå dig attxbekräftaxhemleveransxinnan den returneras till avsändaren.

OBS :xPaketnumretxskickas tillxdin e-postruta.

© PostNordxSverigexAB

x

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *