Credit card fraud gang hosting: binswork.biz / blackservice.su / swipe2go.ru / chinadump.ru / feshop.su (fullz.su / lampeduza.su / carding-planet.ru / street.ru.com etc.)

Stolen credit card data websites:

binswork.biz. 14399 IN A 84.201.139.208
blackservice.su. 14399 IN A 84.201.139.208
upicc.ru. 14399 IN A 84.201.139.208
__________________________

Was:

blackservice.su. 14360 IN A 18.144.37.54

18.144.37.54 upicc.ru 2021-07-07 10:13:37
18.144.37.54 rescator.su 2021-07-07 09:41:29

__________________________

Was:

binswork.biz. 14399 IN A 54.226.6.131
blackservice.su. 14399 IN A 54.226.6.131
swipe2go.ru. 14399 IN A 54.226.6.131
chinadump.ru. 14399 IN A 54.226.6.131

__________________________

Was:
binswork.biz. 14399 IN A 54.160.112.82
blackservice.su. 13579 IN A 54.160.112.82
swipe2go.ru. 14399 IN A 54.160.112.82

______________

Was:

blackservice.su. 14399 IN A 54.88.111.96

54.88.111.96 rescator.su 2021-07-03 09:36:15
54.88.111.96 sniffcc.com 2021-07-03 08:39:34
54.88.111.96 buycvv2.su 2021-07-03 02:20:52
54.88.111.96 cvv2shop.su 2021-07-03 02:20:46
54.88.111.96 cc2cc.ru 2021-07-03 01:55:39
54.88.111.96 bstab.ru 2021-07-02 23:45:59
54.88.111.96 carding-planet.su 2021-07-02 23:40:47
54.88.111.96 eliteservices.su 2021-07-02 23:40:46
54.88.111.96 dumpshop.su 2021-07-02 23:36:01
54.88.111.96 feshop-reserve.su 2021-07-02 23:35:56
54.88.111.96 fe-dumps.ru 2021-07-02 23:35:55
54.88.111.96 feshop-dumps.su 2021-07-02 23:25:56
54.88.111.96 big-dumps.ru 2021-07-02 23:25:56
54.88.111.96 feshop-one.su 2021-07-02 23:25:37
54.88.111.96 cvvbank.ru 2021-07-02 23:20:50
54.88.111.96 uni-cc-shop.ru 2021-07-02 17:51:12
54.88.111.96 mail.cvv-shop-track2.ru 2021-07-02 16:53:25
54.88.111.96 www.uni-cc-shop.ru 2021-07-02 16:48:15
54.88.111.96 feshop.su 2021-07-02 16:17:57
54.88.111.96 dcshop.su 2021-07-02 14:26:47
54.88.111.96 bulkcvv.su 2021-07-02 13:46:18
54.88.111.96 vmad.su 2021-07-02 13:31:37
54.88.111.96 cvv-fullz-shop.ru 2021-07-02 12:11:53
54.88.111.96 shopfullz.ru 2021-07-02 07:42:27
54.88.111.96 devilteam.ru 2021-07-02 07:42:01
54.88.111.96 franklins24.ru 2021-07-02 07:41:50
54.88.111.96 diamonddumps.ru 2021-07-02 07:41:48
54.88.111.96 freshcv2.ru 2021-07-02 07:41:44
54.88.111.96 freshstuff24.ru 2021-07-02 07:41:36
54.88.111.96 dumpschecker.ru 2021-07-02 07:41:25
54.88.111.96 try2services.ru 2021-07-02 07:41:16
54.88.111.96 mail.realest.su 2021-07-02 05:20:29
54.88.111.96 cvv-seller.su 2021-07-02 03:20:29
54.88.111.96 mail.blackservice.su 2021-07-02 01:53:39
54.88.111.96 shop-cc.net 2021-07-02 00:40:51
54.88.111.96 backstab.su 2021-07-01 23:56:06
54.88.111.96 cc-dumps.ru 2021-07-01 23:50:46
54.88.111.96 cvvonline.ru 2021-07-01 23:45:54
54.88.111.96 swipe2go.ru 2021-07-01 23:45:52
54.88.111.96 royaldumps.ru 2021-07-01 23:45:47
54.88.111.96 cvvseller.su 2021-07-01 23:40:53
54.88.111.96 shop-cvv.su 2021-07-01 23:26:15
54.88.111.96 2pac.su 2021-07-01 23:26:05
54.88.111.96 mail.dumpster.su 2021-07-01 23:09:06
54.88.111.96 cvv-online-store.ru 2021-07-01 22:16:24
54.88.111.96 dumpst1t2.ru 2021-07-01 22:16:23
54.88.111.96 bestaccs.ru 2021-07-01 22:16:22
54.88.111.96 dumpsforsalecvv.ru 2021-07-01 22:16:19
54.88.111.96 non-cvv-sites-2020.ru 2021-07-01 22:16:16
54.88.111.96 ebindump.ru 2021-07-01 22:16:10
54.88.111.96 free-cvv-dump-sites.ru 2021-07-01 22:16:04
54.88.111.96 rescatorccshop.ru 2021-07-01 22:16:02
54.88.111.96 thefreshstuff.ru 2021-07-01 22:16:00
54.88.111.96 shopwithoutcvvcode.ru 2021-07-01 22:15:58
54.88.111.96 cvv-fresh.ru 2021-07-01 22:15:55
54.88.111.96 dumps4rise.ru 2021-07-01 22:11:13
54.88.111.96 terminalcc.ru 2021-07-01 21:16:25
54.88.111.96 dnums.ru 2021-07-01 21:16:11
54.88.111.96 store-dumps.ru 2021-07-01 21:16:05
54.88.111.96 meccashop.ru 2021-07-01 21:15:55
54.88.111.96 feshop-acc.su 2021-07-01 19:50:13
54.88.111.96 megamania.su 2021-07-01 19:32:39
54.88.111.96 2020cvvsites.ru 2021-07-01 17:41:28
54.88.111.96 top-dump-shops.ru 2021-07-01 16:52:56
54.88.111.96 worldcarding.su 2021-07-01 16:38:32
54.88.111.96 cvv2seller.su 2021-07-01 14:22:23
54.88.111.96 havix.su 2021-07-01 11:32:12
54.88.111.96 jupi-sell.com 2021-07-01 11:07:38
54.88.111.96 dumps-cvv2.ru 2021-07-01 09:57:10
54.88.111.96 iswipe.su 2021-07-01 09:36:31
54.88.111.96 cvvsite.ru 2021-07-01 09:32:10
54.88.111.96 cvvmania.ru 2021-07-01 09:31:36

_______________

Was:
blackservice.su. 14399 IN A 172.104.241.192

_______________

Was:
blackservice.su. 14399 IN A 93.189.42.151
ccshops.ru. 14399 IN A 93.189.42.151
www.logoshopcc.ru. 14399 IN A 93.189.42.151

_______________

Was:
ccshops.ru. 14399 IN A 138.197.139.12
blackservice.su. 14399 IN A 138.197.139.12
buycardingcc.ru. 14399 IN A 138.197.139.12

138.197.139.12 ccvalid.biz 2021-02-23 08:37:09
138.197.139.12 dump.name 2021-02-23 13:47:54
138.197.139.12 mail.cc-dumps.ru 2021-02-21 03:15:58
138.197.139.12 mail.cvv2shop.su 2021-02-21 03:18:14
138.197.139.12 mail.greatdumpz.com 2021-02-21 03:27:15
138.197.139.12 www.logoshopcc.ru 2021-02-21 22:54:38

_______________

Was:

bank-logins-cvv-shop.ru. 14399 IN A 46.173.218.61
buy-carding-cc.ru. 14399 IN A 46.173.218.61
ardingteam.ru. 14399 IN A 46.173.218.61
shopping-cc.ru.com. 14399 IN A 46.173.218.61
fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 46.173.218.61

___________________________

Was:

swipe2go.ru. 14399 IN A 54.88.111.96
binswork.su. 14399 IN A 54.88.111.96

54.88.111.96 uni-cc-shop.ru 2021-07-02 17:51:12
54.88.111.96 mail.cvv-shop-track2.ru 2021-07-02 16:53:25
54.88.111.96 www.uni-cc-shop.ru 2021-07-02 16:48:15
54.88.111.96 feshop.su 2021-07-02 16:17:57
54.88.111.96 dcshop.su 2021-07-02 14:26:47
54.88.111.96 bulkcvv.su 2021-07-02 13:46:18
54.88.111.96 vmad.su 2021-07-02 13:31:37
54.88.111.96 cvv-fullz-shop.ru 2021-07-02 12:11:53
54.88.111.96 shopfullz.ru 2021-07-02 07:42:27
54.88.111.96 devilteam.ru 2021-07-02 07:42:01
54.88.111.96 franklins24.ru 2021-07-02 07:41:50
54.88.111.96 diamonddumps.ru 2021-07-02 07:41:48
54.88.111.96 freshcv2.ru 2021-07-02 07:41:44
54.88.111.96 freshstuff24.ru 2021-07-02 07:41:36
54.88.111.96 dumpschecker.ru 2021-07-02 07:41:25
54.88.111.96 try2services.ru 2021-07-02 07:41:16
54.88.111.96 mail.realest.su 2021-07-02 05:20:29
54.88.111.96 cvv-seller.su 2021-07-02 03:20:29
54.88.111.96 mail.blackservice.su 2021-07-02 01:53:39
54.88.111.96 shop-cc.net 2021-07-02 00:40:51
54.88.111.96 backstab.su 2021-07-01 23:56:06
54.88.111.96 cc-dumps.ru 2021-07-01 23:50:46
54.88.111.96 big-dumps.ru 2021-07-01 23:46:04
54.88.111.96 cvvonline.ru 2021-07-01 23:45:54
54.88.111.96 swipe2go.ru 2021-07-01 23:45:52
54.88.111.96 royaldumps.ru 2021-07-01 23:45:47
54.88.111.96 cvvseller.su 2021-07-01 23:40:53
54.88.111.96 shop-cvv.su 2021-07-01 23:26:15
54.88.111.96 2pac.su 2021-07-01 23:26:05
54.88.111.96 mail.dumpster.su 2021-07-01 23:09:06
54.88.111.96 cvv-online-store.ru 2021-07-01 22:16:24
54.88.111.96 dumpst1t2.ru 2021-07-01 22:16:23
54.88.111.96 bestaccs.ru 2021-07-01 22:16:22
54.88.111.96 dumpsforsalecvv.ru 2021-07-01 22:16:19
54.88.111.96 non-cvv-sites-2020.ru 2021-07-01 22:16:16
54.88.111.96 ebindump.ru 2021-07-01 22:16:10
54.88.111.96 free-cvv-dump-sites.ru 2021-07-01 22:16:04
54.88.111.96 rescatorccshop.ru 2021-07-01 22:16:02
54.88.111.96 thefreshstuff.ru 2021-07-01 22:16:00
54.88.111.96 shopwithoutcvvcode.ru 2021-07-01 22:15:58
54.88.111.96 cvv-fresh.ru 2021-07-01 22:15:55
54.88.111.96 dumps4rise.ru 2021-07-01 22:11:13
54.88.111.96 terminalcc.ru 2021-07-01 21:16:25
54.88.111.96 dnums.ru 2021-07-01 21:16:11
54.88.111.96 store-dumps.ru 2021-07-01 21:16:05
54.88.111.96 meccashop.ru 2021-07-01 21:15:55
54.88.111.96 feshop-acc.su 2021-07-01 19:50:13
54.88.111.96 megamania.su 2021-07-01 19:32:39
54.88.111.96 2020cvvsites.ru 2021-07-01 17:41:28
54.88.111.96 top-dump-shops.ru 2021-07-01 16:52:56
54.88.111.96 worldcarding.su 2021-07-01 16:38:32
54.88.111.96 cvv2seller.su 2021-07-01 14:22:23
54.88.111.96 havix.su 2021-07-01 11:32:12
54.88.111.96 jupi-sell.com 2021-07-01 11:07:38
54.88.111.96 dumps-cvv2.ru 2021-07-01 09:57:10
54.88.111.96 rescator.su 2021-07-01 09:37:01
54.88.111.96 iswipe.su 2021-07-01 09:36:31
54.88.111.96 cvvsite.ru 2021-07-01 09:32:10
54.88.111.96 cvvmania.ru 2021-07-01 09:31:36
______________

Was:
swipe2go.ru. 14399 IN A 194.156.120.66
binswork.su. 14391 IN A 194.156.120.66

194.156.120.66 robocheckssnprice.ru 2021-06-29 03:30:51
194.156.120.66 validccshoponline.ru 2021-06-29 00:01:48
194.156.120.66 realcarder.ru 2021-06-28 23:45:48
194.156.120.66 goldendumps.ru 2021-06-28 23:41:08
194.156.120.66 swipegold.ru 2021-06-28 23:40:51
194.156.120.66 gullashop.ru 2021-06-28 23:40:50
194.156.120.66 cvv2seller.su 2021-06-28 23:36:15
194.156.120.66 hackingforum.su 2021-06-28 23:36:13
194.156.120.66 darkcarders.ru 2021-06-28 23:28:54
194.156.120.66 chinadump.ru 2021-06-28 23:25:55
194.156.120.66 2pac.su 2021-06-28 23:25:47
194.156.120.66 big-dumps.ru 2021-06-28 23:21:12
194.156.120.66 buycvvonline.su 2021-06-28 23:21:03
194.156.120.66 buycvv2.su 2021-06-28 23:20:55
194.156.120.66 cc-dumps-websites.ru 2021-06-28 22:45:43
194.156.120.66 bypass-cvv-shop.ru 2021-06-28 22:30:59
194.156.120.66 greendumps24.ru 2021-06-28 22:06:26
194.156.120.66 cvvlogs.ru 2021-06-28 21:40:15
194.156.120.66 mail.feshopcvv.ru 2021-06-28 21:31:50
194.156.120.66 forumcarder.ru 2021-06-28 20:26:37
194.156.120.66 dumps-with-pin-2020.ru 2021-06-28 20:26:26
194.156.120.66 buybestcc.ru 2021-06-28 19:56:14
194.156.120.66 jshop-net.ru 2021-06-28 19:36:26
194.156.120.66 fraud-store.ru 2021-06-28 19:36:02
194.156.120.66 dead-fullz-shop.ru 2021-06-28 19:16:34
194.156.120.66 powerdumps.ru 2021-06-28 19:11:24

______________

Was:
paycash.cc [185.167.98.134]

7dumps.com
crdsu.net
resalleniaa.com
slilpp.ws
swipe2go.ru
track2cc.com
xdedic.com
cardstorm.ru

www.infraud.su
king11.ru
validsh0p.com
______________

Was:

[35.198.119.28]
paycash.cc
chinadump.ru
dpscc.com

______________

Was:

[49.51.133.155]
paycash.cc
chinadump.ru
dpscc.com

______________

Was:

paycash.cc [49.51.33.70]

0sec.biz
101blackcard.net
8dollar.su
anyccard.com
api.procarder.com
app.procarder.com
approvedcc.com
aprovedcc.com
ardumps101.com
atnsquad.com
autocvv.su
autodumps.com
aycashop.com
bases-valid.com
batch-conf.com
best-cvvshop.su
bestswipe.ru
bigcarder.com
bigsh0p.com
binswork.biz
blackservice.su
blog.procarder.com
briansdump.com
bulkcvv.com
buy-online-cvv.ru
buybest1.com
buycvv.su
buycvvonline.su
buycvvvalid.ru
buyst0re.com
buyvalidcvv.ru
c2bit-power.com
c4rdforallove.com
carder-cvv-store.ru
carder-store-cvv.ru
cardercvvstore.ru
cardersempire.com
cardersvilla.com
cardertools.com
carderunion.com
carding-shop.com
cardingforum.su
cardinghacking.com
cardinghispano.com
cardingmaestro.com
cardingthe.us
cardzone.us
cartelgz.com
cashfinforum.com
cc-base.com
cc-db.com
ccdumps.su
ccforsale.com
ccplaza.ru
ccshoponline.com
ccsmack.us
cdatashop.us
ck1gen.com
coin13.us
consuella.biz
crdsu.net
credit-o-mat.com
credit-o-mat.su
cvv-carder-shop.ru
cvv-shop-online.ru
cvv-store-carder.ru
cvv-store.com
cvv2-market.ru
cvv2-shop-online.ru
cvv2seller.su
cvv4you.com
cvvadmin.com
cvvlist.com
cvvlogs.com
cvvonline.net
cvvsh0p.com
cvvvalidbuy.ru
cyberxsh0p.com
darknetw0rk.com
darkservices.cc
dexter24.com
dnums.su
dump-service.com
dump2cvvs.com
dump99.com
dumpgroup.com
dumplogs.com
dumps.cc
dumps101.net
dumps24.com
dumps4you.com
dumps4your.com
dumpschecker.com
dumpsclinique.com
dumpscvv.com
dumpscvv2.com
dumpspage.com
dumpsseller.com
dumpst1t2.com
dumpsvendor.com
elite-carding.org
fernandogoods.club
forum-carder.ru
fraudsmarket.club
fraudsters.su
fresh-cvv-fullz.ru
freshcvv2.com
fullzstore.com
getbette.com
getcvvs.su
gocvv.com
goldendumps.club
goldplastic.club
good-cvv.ru
great-dumpz.com
greatdumpz.com
hackedcvv.com
hotdumps.com
i1sell.com
infraud.ru
ione-shop.com
jbestcc.ru
jbestcc.su
jshop-pro.ru
king-dumps.us
ktmstore.club
ladybin101.club
live2now.club
lostchar.net
madb.su
magstr1p3.com
maza.su
mrccv.com
mycc.su
myccshop.net
omertahack.su
onlinedumps.com
paycc.club
pinkshop.biz
privatedumps.su
privatestuff.cc
procarder.com
prodaem.cc
pvshop.su
r0bb3rs-shop.com
r2land.com
rata.su
realcarder.biz
rpc.procarder.com
sell-cc.org
sellcvv.su
shopcc-us.com
skimmer-service.com
storecc.club
storecvv2online.ru
thebestblanks.com
thecarding.com
thugcarders.com
tonystuff.net
toolzgang.com
topdumps.biz
tr2market.biz
track2cc.net
track2cvvshop.biz
trackgenerator.com
trdbz.club
usacvv.com
valid-shop.su
valid-stuff.com
validccv.com
validforver.com
validforver.su
validfullz.com
validmarket.biz
validmarket.ru
verifiedshop.su
vidu.su
vonux.su
vpn.procarder.com
wt1shop.com
xdedic.com
xstuff.cc
xxldumps.com
zanoled.com
zapili.biz
zonecvv.com
zukkoshop.biz
zunostore.com

_________

Was:

129.232.237.226 darkservices.cc — seen proxying here
129.232.237.226 paycash.cc

94.242.199.135 vonux.su — seen proxying here

146.185.213.80 blokchain.biz
146.185.213.80 buyst0re.com
146.185.213.80 c4rdforallove.com
146.185.213.80 carderunion.com
146.185.213.80 darknetw0rk.net
146.185.213.80 dumpgroup.com
146.185.213.80 dumpspage.com
146.185.213.80 globalccsource.biz
146.185.213.80 platinumdump.biz
146.185.213.80 realcarder.biz

45.76.199.149 skimmer-service.com
45.76.199.149 usadumps.com
45.76.199.149 vault-cc.com
45.76.199.149 wucshop.com

46.183.217.20 c4c.su
46.183.217.20 dumpsgate.su
46.183.217.20 entershop.su
46.183.217.20 greatdumpz.su
46.183.217.20 legitvendors.su
46.183.217.20 smart-stripes.su
46.183.217.20 validforver.su
46.183.217.20 vmadumps.su

200.122.128.165 ccdumps.su

____________________

bitcointhief.su [27.102.101.116]
cardstore.su [27.102.101.116]
dumps-reliable.su [27.102.101.116]
pawnsh0p.su [27.102.101.116]
>>> http://50cent.cc
>>> http://cashoutdumps.com
>>> http://www.validsh0p.com

skizdumps.su [27.102.101.116]
sounic.su [27.102.101.116]
>>> http://cashoutdumps.com
>>> http://www.validsh0p.com

________

Was:

smart-stripes.su [104.27.176.68] and many others all now hosting on CloudFlare.

104.18.52.160 legitvendors.su
104.18.62.54 paycash.cc
104.27.130.58 skizdumps.su
104.27.130.94 dumpspage.com
104.27.132.218 vonux.su
104.27.144.111 cardstore.su
104.27.170.100 c4c.su
104.27.170.34 dumpsgate.su
104.27.176.68 smart-stripes.su
104.27.178.109 dumps-reliable.su
104.27.178.166 ccdumps.su
104.27.186.122 vmadumps.su
104.27.191.185 sounic.su
104.28.10.59 blokchain.biz
104.28.14.10 skimmer-service.com
104.28.16.16 bitcointhief.su
104.28.16.28 usadumps.com
104.28.16.49 globalccsource.biz
104.28.20.116 darkservices.cc
104.28.20.206 greatdumpz.su
104.28.22.95 buyst0re.com
104.28.24.18 vault-cc.com
104.28.26.20 carderunion.com
104.28.26.54 c4rdforallove.com
104.28.28.84 wucshop.com
104.28.28.97 darknetw0rk.net
104.28.28.195 entershop.su
104.28.29.35 validforver.su
104.28.8.36 dumpgroup.com
104.28.8.47 platinumdump.biz
104.28.8.94 realcarder.biz
104.31.86.75 pawnsh0p.su

162.144.58.129 entershop.su
192.3.116.143 blcckchain.info
193.109.68.38 blcckchain.biz
193.109.68.38 cvv-store.com
193.109.68.38 gladyou.net
193.109.68.38 r2land.com
193.109.68.38 thefreshcc.com
64.74.223.49 offcarding.com
77.79.7.46 re-store.cc
79.142.70.166 cc2cc.biz
82.98.86.167 cc-db.com
dumpstore.su
picaroon.su
smartstripe.biz

domain: SMART-STRIPES.SU
nserver: elliot.ns.cloudflare.com.
nserver: uma.ns.cloudflare.com.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Private Person
e-mail: leninmixail@mail.ru
registrar: R01-SU
created: 2016-04-27T16:28:56Z
paid-till: 2018-04-27T16:28:56Z
free-date: 2018-05-30
source: TCI

________________

Checking server [whois.biz]
Results:
Domain Name: CC2CC.BIZ
Domain ID: D63091292-BIZ
Sponsoring Registrar: SHINJIRU MSC SDN BHD
Sponsoring Registrar IANA ID: 1741
Registrar URL (registration services): ilovewww.com
Domain Status: clientTransferProhibited
Registrant ID: WW_40594319
Registrant Name: PETR IVANOV
Registrant Organization: WESTPRODAJIINVEST
Registrant Address1: Ivanovo 901
Registrant City: Kaliningrad
Registrant State/Province: 3435543
Registrant Postal Code: 3434567909
Registrant Country: Kuwait
Registrant Country Code: KW
Registrant Phone Number: +965.4346769078
Registrant Email: admin@sharecvv.cc
Administrative Contact ID: WW_40594315
Administrative Contact Name: PETR IVANOV
Administrative Contact Organization: WESTPRODAJIINVEST
Administrative Contact Address1: Ivanovo 901
Administrative Contact City: Kaliningrad
Administrative Contact State/Province: 3435543
Administrative Contact Postal Code: 3434567909
Administrative Contact Country: Kuwait
Administrative Contact Country Code: KW
Administrative Contact Phone Number: +965.4346769078
Administrative Contact Email: admin@sharecvv.cc
Billing Contact ID: WW_40594318
Billing Contact Name: PETR IVANOV
Billing Contact Organization: WESTPRODAJIINVEST
Billing Contact Address1: Ivanovo 901
Billing Contact City: Kaliningrad
Billing Contact State/Province: 3435543
Billing Contact Postal Code: 3434567909
Billing Contact Country: Kuwait
Billing Contact Country Code: KW
Billing Contact Phone Number: +965.4346769078
Billing Contact Email: admin@sharecvv.cc
Technical Contact ID: WW_40594317
Technical Contact Name: PETR IVANOV
Technical Contact Organization: WESTPRODAJIINVEST
Technical Contact Address1: Ivanovo 901
Technical Contact City: Kaliningrad
Technical Contact State/Province: 3435543
Technical Contact Postal Code: 3434567909
Technical Contact Country: Kuwait
Technical Contact Country Code: KW
Technical Contact Phone Number: +965.4346769078
Technical Contact Email: admin@sharecvv.cc
Name Server: NS1.SUSPEND-DOMAIN.COMPANY
Name Server: NS2.SUSPEND-DOMAIN.COMPANY
Created by Registrar: SHINJIRU MSC SDN BHD
Last Updated by Registrar: SHINJIRU MSC SDN BHD
Domain Registration Date: Thu Dec 04 04:45:15 GMT 2014
Domain Expiration Date: Sun Dec 03 23:59:59 GMT 2017
Domain Last Updated Date: Sat Apr 22 06:02:53 GMT 2017
DNSSEC: false

____________________

Domain Name: suspend-domain.company
Registry Domain ID: 369dde4e098b4f7fac59d2b2b8f1b6fa-DONUTS
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: https://www.namecheap.com/
Updated Date: 2017-04-23T15:50:49Z
Creation Date: 2017-04-18T15:50:18Z
Registry Expiry Date: 2018-04-18T15:50:18Z
Registrar: NameCheap, Inc.
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: c2ca13822968474f928a2190391c827a-DONUTS
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama
Registrant State/Province: Panama
Registrant Postal Code: 0
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: 57153c2345ad48c888e6ddc0588a5bfc.protect@whoisguard.com
Registry Admin ID: c2af9c3103ca460eaa92f77b88699902-DONUTS
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Admin Street: P.O. Box 0823-03411
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Admin Postal Code: 0
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: 57153c2345ad48c888e6ddc0588a5bfc.protect@whoisguard.com
Registry Tech ID: 536ff25683d9446eb1928f74b5afbe4f-DONUTS
Tech Name: WhoisGuard Protected
Tech Organization: WhoisGuard, Inc.
Tech Street: P.O. Box 0823-03411
Tech City: Panama
Tech State/Province: Panama
Tech Postal Code: 0
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: 57153c2345ad48c888e6ddc0588a5bfc.protect@whoisguard.com
Name Server: ns1.suspend-domain.company
Name Server: ns2.suspend-domain.company
DNSSEC: unsigned

__________________________________

Domain Name: SHARECVV.CC
Domain ID: 110769517
WHOIS Server: whois.webnic.cc
Referral URL: http://www.webnic.cc
Updated Date: 2016-12-06T11:45:26Z
Creation Date: 2014-12-03T18:20:05Z
Registry Expiry Date: 2017-12-03T18:20:05Z
Sponsoring Registrar: WEB COMMERCE COMMUNICATIONS LIMITED DBA WEBNIC.CC
Sponsoring Registrar IANA ID: 460
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: EARL.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: ISLA.NS.CLOUDFLARE.COM
____________

Was:

shopping-cc.ru.com. 14399 IN A 185.159.129.96
bank-logins-cvv-shop.ru. 14399 IN A 185.159.129.96
shopping-cc.ru.com. 14399 IN A 185.159.129.96

ccshops.ru. 14399 IN A 193.187.175.114
blackservice.su. 14399 IN A 193.187.175.114

94.154.129.141 amazing-dumps-shop.ru 2021-02-15 20:33:46
94.154.129.141 amazing-dumps-shop.ru.com 2021-02-16 15:46:42
94.154.129.141 amazingdumpsshop.ru 2021-02-14 20:10:58
94.154.129.141 amazonstorecc.ru 2021-02-14 18:40:22
94.154.129.141 ardingteam.ru 2021-02-16 21:45:10
94.154.129.141 bank-logins-cvv-shop.ru 2021-02-15 20:08:28
94.154.129.141 bank-logins-cvv-shop.ru.com 2021-02-17 00:25:22
94.154.129.141 bankloginscvvshop.ru 2021-02-15 01:10:20
94.154.129.141 best-carding-shops.ru 2021-02-16 12:49:46
94.154.129.141 best-cc-for-carding.ru 2021-02-15 20:24:32
94.154.129.141 best-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 18:28:05
94.154.129.141 best-cc-shop-for-carding.ru 2021-02-15 22:25:59
94.154.129.141 best-cc-shop-for-carding.ru.com 2021-02-16 13:21:47
94.154.129.141 best-cc-sites-for-carding.ru 2021-02-15 22:24:51
94.154.129.141 best-cc-sites-for-carding.ru.com 2021-02-16 08:56:54
94.154.129.141 best-cvv-shop-reddit.ru 2021-02-17 12:52:41
94.154.129.141 best-site-to-buy-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 16:27:14
94.154.129.141 best-sites-to-buy-cc-for-carding.ru 2021-02-15 20:20:45
94.154.129.141 best-sites-to-buy-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 16:15:20
94.154.129.141 bestbins.su 2021-02-16 11:20:14
94.154.129.141 bestcardingshops.ru 2021-02-14 20:23:55
94.154.129.141 bestccforcarding.ru 2021-02-14 17:44:51
94.154.129.141 bestccshopforcarding.ru 2021-02-14 19:57:51
94.154.129.141 bestccsitesforcarding.ru 2021-02-14 19:45:11
94.154.129.141 bestcvvshopreddit.ru 2021-02-14 23:25:36
94.154.129.141 bingodumps.biz 2021-02-15 09:11:10
94.154.129.141 bingodumps.pw 2021-02-17 13:23:47
94.154.129.141 bingodumpsscam.ru 2021-02-14 18:09:12
94.154.129.141 bingohicn.pw 2021-02-17 11:36:22
94.154.129.141 binswork.su 2021-02-16 11:20:30
94.154.129.141 blackservice.su 2021-02-15 08:56:05
94.154.129.141 buy-carding-cc.ru 2021-02-16 17:53:44
94.154.129.141 buy-cc-carding.ru 2021-02-15 22:27:31
94.154.129.141 buy-cc-for-carding.ru 2021-02-16 17:10:43
94.154.129.141 buy-cc-online-for-carding.ru 2021-02-15 22:25:09
94.154.129.141 buy-cvv-and-bank-logins.ru 2021-02-16 08:11:41
94.154.129.141 buy-cvv-with-paypal.ru 2021-02-15 22:24:51
94.154.129.141 buy-cvv-with-paypal.ru.com 2021-02-17 22:07:48
94.154.129.141 buy-live-cc-for-carding.ru 2021-02-17 02:34:10
94.154.129.141 buycardingcc.ru 2021-02-14 20:52:04
94.154.129.141 buycccarding.ru 2021-02-14 21:29:15
94.154.129.141 buyccforcarding.ru 2021-02-16 08:23:48
94.154.129.141 carderdumps.com 2021-02-17 12:46:25
94.154.129.141 carderpro.su 2021-02-15 10:51:49
94.154.129.141 carding-cc-buy.ru.com 2021-02-16 09:24:37
94.154.129.141 carding-cc-shop.ru 2021-02-15 22:27:57
94.154.129.141 carding-cvv-shop.ru 2021-02-16 18:39:36
94.154.129.141 carding-cvv-shop.ru.com 2021-02-17 22:38:47
94.154.129.141 carding-dumps-with-pin.ru 2021-02-16 14:34:14
94.154.129.141 carding-dumps-with-pin.ru.com 2021-02-17 00:46:43
94.154.129.141 carding-dumps.ru 2021-02-17 17:16:27
94.154.129.141 carding-planet.su 2021-02-16 11:25:14
94.154.129.141 cardingcvvshop.ru 2021-02-14 19:23:32
94.154.129.141 cardingdumps.ru 2021-02-15 21:07:33
94.154.129.141 cardingforum.ru 2021-02-14 16:57:14
94.154.129.141 cardingforum.su 2021-02-15 03:10:14
94.154.129.141 cardingforumnet.ru 2021-02-15 22:17:31
94.154.129.141 cardingmafia.ru 2021-02-14 18:10:16
94.154.129.141 cardingsite.ru 2021-02-16 12:05:09
94.154.129.141 cc-buy-for-carding.ru 2021-02-16 17:25:03
94.154.129.141 cc-carding-sites.ru 2021-02-17 13:30:39
94.154.129.141 cc-cvv-shop-online.ru.com 2021-02-16 14:54:19
94.154.129.141 cc-fresh-carding.ru 2021-02-17 23:51:55
94.154.129.141 cc-shop-carding.ru.com 2021-02-16 22:39:06
94.154.129.141 cc-shops-for-carding.ru 2021-02-16 13:43:49
94.154.129.141 cc-shops-for-carding.ru.com 2021-02-15 19:52:23
94.154.129.141 cc-sites-for-carding.ru 2021-02-15 21:36:04
94.154.129.141 cccardingbuy.ru 2021-02-14 17:48:09
94.154.129.141 cccardingsites.ru 2021-02-14 22:48:15
94.154.129.141 ccdumpsreddit.ru 2021-02-15 00:06:06
94.154.129.141 ccshopcarding.ru 2021-02-14 16:39:12
94.154.129.141 ccshops.ru 2021-02-15 22:13:34
94.154.129.141 cvv-carding-sites.ru 2021-02-16 17:52:47
94.154.129.141 cvv-carding-sites.ru.com 2021-02-16 14:38:58
94.154.129.141 cvv-dumps-website.ru 2021-02-16 22:25:22
94.154.129.141 cvv-selling-sites.ru 2021-02-15 22:12:45
94.154.129.141 cvv-shop-selling-worldwide-cvv.ru 2021-02-16 17:50:32
94.154.129.141 cvv-with-pin.ru.com 2021-02-16 23:46:11
94.154.129.141 cvv2seller.su 2021-02-16 11:25:21
94.154.129.141 cvvcardingsites.ru 2021-02-14 18:49:04
94.154.129.141 cvvpurchase.ru 2021-02-14 19:20:21
94.154.129.141 cvvsellingsites.ru 2021-02-14 18:52:20
94.154.129.141 cvvshop1.su 2021-02-16 11:25:26
94.154.129.141 dnsprivatecontrol.su 2021-02-15 00:55:43
94.154.129.141 dumpkingdom24.biz 2021-02-15 11:53:46
94.154.129.141 dumps-with-pin-reddit.ru 2021-02-17 03:24:59
94.154.129.141 dumps-with-pin-reddit.ru.com 2021-02-16 18:18:10
94.154.129.141 feshop.su 2021-02-17 21:52:49
94.154.129.141 hackingforum.su 2021-02-14 18:16:38
94.154.129.141 kingscard.pw 2021-02-16 16:31:13
94.154.129.141 mail.bestbins.su 2021-02-16 11:17:07
94.154.129.141 mail.binswork.su 2021-02-16 11:17:28
94.154.129.141 mail.blackservice.su 2021-02-15 08:52:43
94.154.129.141 mail.carding-planet.su 2021-02-16 11:20:10
94.154.129.141 mail.ccshops.ru 2021-02-15 22:13:34
94.154.129.141 mail.cvv2seller.su 2021-02-16 11:22:47
94.154.129.141 mail.cvvshop1.su 2021-02-16 11:22:47
94.154.129.141 mail.maza.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 mail.mycvv.com 2021-02-16 11:47:29
94.154.129.141 mail.nonvbv.com 2021-02-16 11:48:21
94.154.129.141 mail.rescator.ru 2021-02-15 08:58:44
94.154.129.141 mail.uniccshop.ru.com 2021-02-16 12:05:29
94.154.129.141 mail.uniccshops.com 2021-02-17 23:22:15
94.154.129.141 mail.validmarket.ru 2021-02-15 10:18:31
94.154.129.141 mail.xdedic.com 2021-02-16 12:08:24
94.154.129.141 mail.zahodi7.ru 2021-02-16 12:10:06
94.154.129.141 mail.zonecvv.com 2021-02-16 12:09:37
94.154.129.141 maza.su 2021-02-18 02:45:29
94.154.129.141 mycvv.com 2021-02-16 11:50:59
94.154.129.141 no-cvv-required-shopping.ru 2021-02-15 22:32:14
94.154.129.141 no-cvv-required-shopping.ru.com 2021-02-17 02:20:10
94.154.129.141 no-cvv-shopping-sites.ru 2021-02-17 01:17:02
94.154.129.141 no-cvv-shopping.ru 2021-02-15 21:41:48
94.154.129.141 nocvvrequiredshopping.ru 2021-02-14 18:59:11
94.154.129.141 nocvvshopping.ru 2021-02-14 19:06:47
94.154.129.141 nocvvshoppingsites.ru 2021-02-14 20:55:15
94.154.129.141 non-cvv-shopping-sites.ru 2021-02-16 18:22:26
94.154.129.141 nonvbv.com 2021-02-16 11:50:24
94.154.129.141 ns1.dnsprivatecontrol.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 ns2.dnsprivatecontrol.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 online-purchase-without-cvv.ru.com 2021-02-16 15:35:33
94.154.129.141 online-shopping-no-cvv-required.ru 2021-02-15 21:36:14
94.154.129.141 online-shopping-no-cvv.ru 2021-02-17 07:34:45
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code-2018.ru 2021-02-15 21:44:20
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code-australia.ru 2021-02-15 21:39:29
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code.ru 2021-02-17 06:30:38
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv.ru 2021-02-16 12:33:07
94.154.129.141 onlinepurchasewithoutcvv.ru 2021-02-14 20:32:41
94.154.129.141 onlineshoppingnocvv.ru 2021-02-15 00:31:54
94.154.129.141 onlineshoppingwithoutcvvcode.ru 2021-02-16 08:40:35
94.154.129.141 paypal-cc-dumps-shop.ru 2021-02-15 19:46:10
94.154.129.141 paypal-cc-dumps-shop.ru.com 2021-02-16 11:58:05
94.154.129.141 paypal-cvv-shop.ru 2021-02-15 20:06:37
94.154.129.141 paypalccdumpsshop.ru 2021-02-15 00:50:46
94.154.129.141 pirates-cc.com 2021-02-16 09:56:43
94.154.129.141 purchase-online-without-cvv-code.ru 2021-02-15 19:47:26
94.154.129.141 purchase-without-cvv.ru 2021-02-15 20:00:21
94.154.129.141 purchasewithoutcvv.ru 2021-02-15 01:39:12
94.154.129.141 rescator.ru 2021-02-15 09:05:36
94.154.129.141 sellcvvdumpsshop.ru.com 2021-02-17 13:11:13
94.154.129.141 shop-cc-carding.ru 2021-02-17 02:36:16
94.154.129.141 shop-ccs-carding.ru 2021-02-15 19:27:29
94.154.129.141 shopccscarding.ru 2021-02-15 01:48:48
94.154.129.141 shopping-cc.ru.com 2021-02-17 02:30:36
94.154.129.141 shopping-sites-with-no-cvv-required.ru 2021-02-15 21:46:26
94.154.129.141 shopping-sites-with-no-cvv-required.ru.com 2021-02-16 08:17:27
94.154.129.141 shopping-sites-without-cvv-security-code.ru 2021-02-16 12:25:37
94.154.129.141 shoppingcc.ru 2021-02-14 22:30:12
94.154.129.141 shoppingsiteswithnocvvrequired.ru 2021-02-15 00:54:30
94.154.129.141 shoppingwithoutcvv.ru 2021-02-15 01:11:36
94.154.129.141 tovarpromo.ru 2021-02-17 01:55:31
94.154.129.141 underground-cvv-shops.ru.com 2021-02-17 06:25:07
94.154.129.141 uniccshop.ru.com 2021-02-16 12:10:32
94.154.129.141 uniccshops.com 2021-02-17 23:25:28
94.154.129.141 validmarket.ru 2021-02-15 10:20:46
94.154.129.141 workingccdumps.ru 2021-02-14 18:11:11
94.154.129.141 www.cvv-dumps-website.ru 2021-02-16 22:23:53
94.154.129.141 www.sellcvvdumpsshop.ru.com 2021-02-17 13:08:52
94.154.129.141 www.tovarpromo.ru 2021-02-17 01:49:25
94.154.129.141 xdedic.com 2021-02-16 12:10:32
94.154.129.141 zahodi7.ru 2021-02-16 12:16:14
94.154.129.141 zonecvv.com 2021-02-16 12:15:39

____________

buy-carding-cc.ru. 14399 IN A 185.159.129.96
fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 185.159.129.96

________________

Was:

fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 185.228.233.102
buy-carding-cc.ru. 14399 IN A 185.228.233.102
________________

Was:

fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 46.173.218.109
buy-carding-cc.ru. 14399 IN A 46.173.218.109
________________

Was:

fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 94.154.129.141

mail.sdksergievka.ru. 14399 IN A 94.154.129.141

94.154.129.141 amazing-dumps-shop.ru 2021-02-15 20:33:46
94.154.129.141 amazing-dumps-shop.ru.com 2021-02-16 15:46:42
94.154.129.141 amazingdumpsshop.ru 2021-02-14 20:10:58
94.154.129.141 amazonstorecc.ru 2021-02-14 18:40:22
94.154.129.141 ardingteam.ru 2021-02-16 21:45:10
94.154.129.141 bank-logins-cvv-shop.ru 2021-02-15 20:08:28
94.154.129.141 bank-logins-cvv-shop.ru.com 2021-02-17 00:25:22
94.154.129.141 bankloginscvvshop.ru 2021-02-15 01:10:20
94.154.129.141 best-carding-shops.ru 2021-02-16 12:49:46
94.154.129.141 best-cc-for-carding.ru 2021-02-15 20:24:32
94.154.129.141 best-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 18:28:05
94.154.129.141 best-cc-shop-for-carding.ru 2021-02-15 22:25:59
94.154.129.141 best-cc-shop-for-carding.ru.com 2021-02-16 13:21:47
94.154.129.141 best-cc-sites-for-carding.ru 2021-02-15 22:24:51
94.154.129.141 best-cc-sites-for-carding.ru.com 2021-02-16 08:56:54
94.154.129.141 best-cvv-shop-reddit.ru 2021-02-17 12:52:41
94.154.129.141 best-site-to-buy-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 16:27:14
94.154.129.141 best-sites-to-buy-cc-for-carding.ru 2021-02-15 20:20:45
94.154.129.141 best-sites-to-buy-cc-for-carding.ru.com 2021-02-16 16:15:20
94.154.129.141 bestbins.su 2021-02-16 11:20:14
94.154.129.141 bestcardingshops.ru 2021-02-14 20:23:55
94.154.129.141 bestccforcarding.ru 2021-02-14 17:44:51
94.154.129.141 bestccshopforcarding.ru 2021-02-14 19:57:51
94.154.129.141 bestccsitesforcarding.ru 2021-02-14 19:45:11
94.154.129.141 bestcvvshopreddit.ru 2021-02-14 23:25:36
94.154.129.141 bingodumps.biz 2021-02-15 09:11:10
94.154.129.141 bingodumps.pw 2021-02-17 13:23:47
94.154.129.141 bingodumpsscam.ru 2021-02-14 18:09:12
94.154.129.141 bingohicn.pw 2021-02-17 11:36:22
94.154.129.141 binswork.su 2021-02-16 11:20:30
94.154.129.141 blackservice.su 2021-02-15 08:56:05
94.154.129.141 buy-carding-cc.ru 2021-02-16 17:53:44
94.154.129.141 buy-cc-carding.ru 2021-02-15 22:27:31
94.154.129.141 buy-cc-for-carding.ru 2021-02-16 17:10:43
94.154.129.141 buy-cc-online-for-carding.ru 2021-02-15 22:25:09
94.154.129.141 buy-cvv-and-bank-logins.ru 2021-02-16 08:11:41
94.154.129.141 buy-cvv-with-paypal.ru 2021-02-15 22:24:51
94.154.129.141 buy-cvv-with-paypal.ru.com 2021-02-17 22:07:48
94.154.129.141 buy-live-cc-for-carding.ru 2021-02-17 02:34:10
94.154.129.141 buycardingcc.ru 2021-02-14 20:52:04
94.154.129.141 buycccarding.ru 2021-02-14 21:29:15
94.154.129.141 buyccforcarding.ru 2021-02-16 08:23:48
94.154.129.141 carderdumps.com 2021-02-17 12:46:25
94.154.129.141 carderpro.su 2021-02-15 10:51:49
94.154.129.141 carding-cc-buy.ru.com 2021-02-16 09:24:37
94.154.129.141 carding-cc-shop.ru 2021-02-15 22:27:57
94.154.129.141 carding-cvv-shop.ru 2021-02-16 18:39:36
94.154.129.141 carding-cvv-shop.ru.com 2021-02-17 22:38:47
94.154.129.141 carding-dumps-with-pin.ru 2021-02-16 14:34:14
94.154.129.141 carding-dumps-with-pin.ru.com 2021-02-17 00:46:43
94.154.129.141 carding-dumps.ru 2021-02-17 17:16:27
94.154.129.141 carding-planet.su 2021-02-16 11:25:14
94.154.129.141 cardingcvvshop.ru 2021-02-14 19:23:32
94.154.129.141 cardingdumps.ru 2021-02-15 21:07:33
94.154.129.141 cardingforum.ru 2021-02-14 16:57:14
94.154.129.141 cardingforum.su 2021-02-15 03:10:14
94.154.129.141 cardingforumnet.ru 2021-02-15 22:17:31
94.154.129.141 cardingmafia.ru 2021-02-14 18:10:16
94.154.129.141 cardingsite.ru 2021-02-16 12:05:09
94.154.129.141 cc-buy-for-carding.ru 2021-02-16 17:25:03
94.154.129.141 cc-carding-sites.ru 2021-02-17 13:30:39
94.154.129.141 cc-cvv-shop-online.ru.com 2021-02-16 14:54:19
94.154.129.141 cc-fresh-carding.ru 2021-02-17 23:51:55
94.154.129.141 cc-shop-carding.ru.com 2021-02-16 22:39:06
94.154.129.141 cc-shops-for-carding.ru 2021-02-16 13:43:49
94.154.129.141 cc-shops-for-carding.ru.com 2021-02-15 19:52:23
94.154.129.141 cc-sites-for-carding.ru 2021-02-15 21:36:04
94.154.129.141 cccardingbuy.ru 2021-02-14 17:48:09
94.154.129.141 cccardingsites.ru 2021-02-14 22:48:15
94.154.129.141 ccdumpsreddit.ru 2021-02-15 00:06:06
94.154.129.141 ccshopcarding.ru 2021-02-14 16:39:12
94.154.129.141 ccshops.ru 2021-02-15 22:13:34
94.154.129.141 cvv-carding-sites.ru 2021-02-16 17:52:47
94.154.129.141 cvv-carding-sites.ru.com 2021-02-16 14:38:58
94.154.129.141 cvv-dumps-website.ru 2021-02-16 22:25:22
94.154.129.141 cvv-selling-sites.ru 2021-02-15 22:12:45
94.154.129.141 cvv-shop-selling-worldwide-cvv.ru 2021-02-16 17:50:32
94.154.129.141 cvv-with-pin.ru.com 2021-02-16 23:46:11
94.154.129.141 cvv2seller.su 2021-02-16 11:25:21
94.154.129.141 cvvcardingsites.ru 2021-02-14 18:49:04
94.154.129.141 cvvpurchase.ru 2021-02-14 19:20:21
94.154.129.141 cvvsellingsites.ru 2021-02-14 18:52:20
94.154.129.141 cvvshop1.su 2021-02-16 11:25:26
94.154.129.141 dnsprivatecontrol.su 2021-02-15 00:55:43
94.154.129.141 dumpkingdom24.biz 2021-02-15 11:53:46
94.154.129.141 dumps-with-pin-reddit.ru 2021-02-17 03:24:59
94.154.129.141 dumps-with-pin-reddit.ru.com 2021-02-16 18:18:10
94.154.129.141 feshop.su 2021-02-17 21:52:49
94.154.129.141 hackingforum.su 2021-02-14 18:16:38
94.154.129.141 kingscard.pw 2021-02-16 16:31:13
94.154.129.141 mail.bestbins.su 2021-02-16 11:17:07
94.154.129.141 mail.binswork.su 2021-02-16 11:17:28
94.154.129.141 mail.blackservice.su 2021-02-15 08:52:43
94.154.129.141 mail.carding-planet.su 2021-02-16 11:20:10
94.154.129.141 mail.ccshops.ru 2021-02-15 22:13:34
94.154.129.141 mail.cvv2seller.su 2021-02-16 11:22:47
94.154.129.141 mail.cvvshop1.su 2021-02-16 11:22:47
94.154.129.141 mail.maza.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 mail.mycvv.com 2021-02-16 11:47:29
94.154.129.141 mail.nonvbv.com 2021-02-16 11:48:21
94.154.129.141 mail.rescator.ru 2021-02-15 08:58:44
94.154.129.141 mail.uniccshop.ru.com 2021-02-16 12:05:29
94.154.129.141 mail.uniccshops.com 2021-02-17 23:22:15
94.154.129.141 mail.validmarket.ru 2021-02-15 10:18:31
94.154.129.141 mail.xdedic.com 2021-02-16 12:08:24
94.154.129.141 mail.zahodi7.ru 2021-02-16 12:10:06
94.154.129.141 mail.zonecvv.com 2021-02-16 12:09:37
94.154.129.141 maza.su 2021-02-18 02:45:29
94.154.129.141 mycvv.com 2021-02-16 11:50:59
94.154.129.141 no-cvv-required-shopping.ru 2021-02-15 22:32:14
94.154.129.141 no-cvv-required-shopping.ru.com 2021-02-17 02:20:10
94.154.129.141 no-cvv-shopping-sites.ru 2021-02-17 01:17:02
94.154.129.141 no-cvv-shopping.ru 2021-02-15 21:41:48
94.154.129.141 nocvvrequiredshopping.ru 2021-02-14 18:59:11
94.154.129.141 nocvvshopping.ru 2021-02-14 19:06:47
94.154.129.141 nocvvshoppingsites.ru 2021-02-14 20:55:15
94.154.129.141 non-cvv-shopping-sites.ru 2021-02-16 18:22:26
94.154.129.141 nonvbv.com 2021-02-16 11:50:24
94.154.129.141 ns1.dnsprivatecontrol.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 ns2.dnsprivatecontrol.su 2021-02-18 02:43:44
94.154.129.141 online-purchase-without-cvv.ru.com 2021-02-16 15:35:33
94.154.129.141 online-shopping-no-cvv-required.ru 2021-02-15 21:36:14
94.154.129.141 online-shopping-no-cvv.ru 2021-02-17 07:34:45
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code-2018.ru 2021-02-15 21:44:20
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code-australia.ru 2021-02-15 21:39:29
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv-code.ru 2021-02-17 06:30:38
94.154.129.141 online-shopping-without-cvv.ru 2021-02-16 12:33:07
94.154.129.141 onlinepurchasewithoutcvv.ru 2021-02-14 20:32:41
94.154.129.141 onlineshoppingnocvv.ru 2021-02-15 00:31:54
94.154.129.141 onlineshoppingwithoutcvvcode.ru 2021-02-16 08:40:35
94.154.129.141 paypal-cc-dumps-shop.ru 2021-02-15 19:46:10
94.154.129.141 paypal-cc-dumps-shop.ru.com 2021-02-16 11:58:05
94.154.129.141 paypal-cvv-shop.ru 2021-02-15 20:06:37
94.154.129.141 paypalccdumpsshop.ru 2021-02-15 00:50:46
94.154.129.141 pirates-cc.com 2021-02-16 09:56:43
94.154.129.141 purchase-online-without-cvv-code.ru 2021-02-15 19:47:26
94.154.129.141 purchase-without-cvv.ru 2021-02-15 20:00:21
94.154.129.141 purchasewithoutcvv.ru 2021-02-15 01:39:12
94.154.129.141 rescator.ru 2021-02-15 09:05:36
94.154.129.141 sellcvvdumpsshop.ru.com 2021-02-17 13:11:13
94.154.129.141 shop-cc-carding.ru 2021-02-17 02:36:16
94.154.129.141 shop-ccs-carding.ru 2021-02-15 19:27:29
94.154.129.141 shopccscarding.ru 2021-02-15 01:48:48
94.154.129.141 shopping-cc.ru.com 2021-02-17 02:30:36
94.154.129.141 shopping-sites-with-no-cvv-required.ru 2021-02-15 21:46:26
94.154.129.141 shopping-sites-with-no-cvv-required.ru.com 2021-02-16 08:17:27
94.154.129.141 shopping-sites-without-cvv-security-code.ru 2021-02-16 12:25:37
94.154.129.141 shoppingcc.ru 2021-02-14 22:30:12
94.154.129.141 shoppingsiteswithnocvvrequired.ru 2021-02-15 00:54:30
94.154.129.141 shoppingwithoutcvv.ru 2021-02-15 01:11:36
94.154.129.141 tovarpromo.ru 2021-02-17 01:55:31
94.154.129.141 underground-cvv-shops.ru.com 2021-02-17 06:25:07
94.154.129.141 uniccshop.ru.com 2021-02-16 12:10:32
94.154.129.141 uniccshops.com 2021-02-17 23:25:28
94.154.129.141 validmarket.ru 2021-02-15 10:20:46
94.154.129.141 workingccdumps.ru 2021-02-14 18:11:11
94.154.129.141 www.cvv-dumps-website.ru 2021-02-16 22:23:53
94.154.129.141 www.sellcvvdumpsshop.ru.com 2021-02-17 13:08:52
94.154.129.141 www.tovarpromo.ru 2021-02-17 01:49:25
94.154.129.141 xdedic.com 2021-02-16 12:10:32
94.154.129.141 zahodi7.ru 2021-02-16 12:16:14
94.154.129.141 zonecvv.com 2021-02-16 12:15:39

________________

Was:

fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 193.187.173.146

mail.sdksergievka.ru. 14399 IN A 193.187.173.146

193.187.173.146 best-cvv-shop-online.ru.com 2021-02-13 09:31:34
193.187.173.146 buycvvfullz.ru 2021-02-14 08:25:10
193.187.173.146 centralshopcc.ru 2021-02-14 00:54:28
193.187.173.146 cvvshopru.ru 2021-02-14 07:23:50
193.187.173.146 dumpsshoponline.ru 2021-02-14 01:15:10
193.187.173.146 feshop2018ru.ru 2021-02-13 18:24:39
193.187.173.146 freecreditcarddumpswithpin2019.ru 2021-02-13 09:31:28
193.187.173.146 hacknilife.ru 2021-02-13 23:23:43
193.187.173.146 mail.buycvvfullz.ru 2021-02-14 08:25:10
193.187.173.146 mail.cvvshopru.ru 2021-02-14 07:23:50
193.187.173.146 mail.debitcarddumpswithpin.ru 2021-02-14 08:01:55
193.187.173.146 mail.dumpsshoponline.ru 2021-02-14 01:15:10
193.187.173.146 mail.dumpswithpinverifiedseller.ru 2021-02-14 06:18:29
193.187.173.146 mail.freecreditcarddumpswithpin2019.ru 2021-02-13 09:31:28
193.187.173.146 mail.jackjane.ru 2021-02-14 08:22:09
193.187.173.146 mail.undergrounddumpsshop.ru 2021-02-14 09:37:00
193.187.173.146 mail.unicclogin.ru 2021-02-13 11:30:16
193.187.173.146 shoponlinewithcreditcardnumberonlynocvv.ru 2021-02-13 21:38:28
193.187.173.146 storerpipress.pw 2021-02-13 12:34:04
193.187.173.146 undergrounddumpsshop.ru 2021-02-14 09:37:00
193.187.173.146 unicclogin.ru 2021-02-13 11:30:16
193.187.173.146 www.nopho.ru 2021-02-13 11:13:13

________________

Was:
fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 193.187.174.144

193.187.174.144|mail.sdksergievka.ru|2021-02-11 19:32:42
________________

Was:

fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 192.162.247.67

192.162.247.67|101dumpswithpin.ru|2021-02-09 07:07:19
192.162.247.67|buybankloginsshop.ru|2021-02-09 02:59:25
192.162.247.67|carddumps.ru|2021-02-09 11:36:58
192.162.247.67|cvvanddumps.ru|2021-02-08 12:33:19
192.162.247.67|dumpswithpin2019.ru|2021-02-09 08:18:05
192.162.247.67|freecreditcarddumpswithpin.ru|2021-02-08 23:47:26
192.162.247.67|fullzforsale.ru|2021-02-09 16:27:03
192.162.247.67|mail.fullzforsale.ru|2021-02-09 16:27:03
192.162.247.67|shoponlinewithcreditcardnumberonlynocvv.ru|2021-02-09 15:26:39
192.162.247.67|tovarpromo.ru|2021-02-08 13:57:54
192.162.247.67|www.hacknilife.ru|2021-02-08 22:06:54

_____________________

Was:

This account BLOCKED, service stopped:
IP address 188.119.64.242 / VPS service
Registered email: petrvasfgh665@gmail.com
Registered IP: 46.8.155.30
Registered date: 03.02.2021
Blocked date: 08.02.2021

fresh-cvv-shop.ru. 14400 IN A 188.119.64.242
nopho.ru. 14400 IN A 188.119.64.242

188.119.64.242|mail.bigbase1pro.ru|2021-02-07 08:24:11
188.119.64.242|mail.carder-shop.ru|2021-02-07 06:21:32
188.119.64.242|mail.newcvvshop.ru|2021-02-07 08:51:41
188.119.64.242|mail.swipedxxx.pw|2021-02-07 06:18:48
188.119.64.242|mail.uniccshopmn.pw|2021-02-07 08:13:05
188.119.64.242|onlineshoppingwithoutcvvcode.ru|2021-02-07 13:02:19
188.119.64.242|sailor209net.ru|2021-02-07 12:26:18

_____________________

uniccshopru.ru. 299 IN A 194.67.71.67

dumpsmarket.ru. 299 IN A 194.67.71.86

easymoneyshop.ru. 288 IN A 194.67.71.110

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 45.143.137.78
fresh-cvv-shop.ru. 14399 IN A 45.143.137.78

45.143.137.78|dumpsmarket.ru|2021-02-06 17:58:52
45.143.137.78|easymoneyshop.ru|2021-02-06 12:25:59
45.143.137.78|nopho.ru|2021-02-06 12:37:54

_____________________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 193.187.175.17

2021-01-12 13:12:37 mail.fresh-cvv-shop.ru A 193.187.175.17

_____________________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 194.87.214.234

2021-01-07 16:34:28 bestccshop.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 08:28:21 bestcvvshop2019.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 14:00:48 bestplacetobuyfullz.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 06:05:53 buydumpswithpin.ru A 194.87.214.234
2021-01-11 10:12:10 cardingpage.ru A 194.87.214.234
2021-01-11 00:16:18 cvv-dump-sites.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 16:09:35 cvvanddumps.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 21:35:25 dumpsccshop.ru A 194.87.214.234
2021-01-11 16:21:23 lackiproducty.ru A 194.87.214.234
2021-01-10 06:29:34 mail.buybestbiznet.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 06:05:53 mail.buydumpswithpin.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 16:09:35 mail.cvvanddumps.ru A 194.87.214.234
2021-01-10 21:50:19 mail.fpeople-store.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 03:36:37 mail.sellcvv2dump.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 06:28:05 mail.try2swipe.ru A 194.87.214.234
2021-01-10 09:51:05 moylubimiyananans.ru A 194.87.214.234
2021-01-11 12:16:49 onlinestoreswithoutcvv.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 03:36:37 sellcvv2dump.ru A 194.87.214.234
2021-01-08 06:28:05 try2swipe.ru A 194.87.214.234
2021-01-10 13:53:00 www.live-cc-shop.ru A 194.87.214.234
2021-01-07 20:01:42 www.try2swipe.ru A 194.87.214.234

_____________________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 94.250.251.169

2021-01-06 19:36:50 jackjane.ru A 94.250.251.169
2021-01-06 17:13:37 www.tovarpromo.ru A 94.250.251.169
2021-01-06 17:31:23 www.zanellato-sale.ru A 94.250.251.169
_____________________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 194.87.248.95

2021-01-05 15:04:22 free-dumps-with-pin.ru A 194.87.248.95
2021-01-05 09:09:48 jackjane.ru A 194.87.248.95
2021-01-06 05:21:31 mail.newlifecn.ru A 194.87.248.95
2021-01-06 03:20:41 mail.serov112.ru A 194.87.248.95
2021-01-06 05:21:31 newlifecn.ru A 194.87.248.95
2021-01-05 03:38:29 shop-ccs-carding.ru.com A 194.87.248.95
_____________________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 194.87.214.233

2021-01-03 21:27:22 dumpswithpinatmcashout.ru A 194.87.214.233
2021-01-03 18:42:06 fresh-cvv-shop.ru A 194.87.214.233
2021-01-03 20:14:51 shopwithoutcvv.ru A 194.87.214.233

_____________________

Was:

uniccshopru.ru. 14399 IN A 54.93.246.224
cvv-for-sale.ru.com. 14399 IN A 54.93.246.224
darknet-shop.ru. 14399 IN A 54.93.246.224

2020-12-22 09:57:10 approvedxxx.ru A 54.93.246.224
2020-12-25 14:00:17 bestccshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 08:40:28 bestccshops2019.ru A 54.93.246.224
2020-12-14 12:24:09 bigbase1pro.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 12:16:13 buycreditcarddumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 11:22:46 buycvvfullz.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 05:19:52 carddumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 12:04:49 carderclub.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 11:01:15 cccvvdumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-13 13:08:19 cccvvshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 16:45:00 ccdumpsshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-13 12:56:47 ccforumsis.ru A 54.93.246.224
2021-01-01 12:41:53 ccpawnshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 06:20:00 centralshopcvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-12 08:41:24 creditcarddumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-14 10:00:19 cshops.pw A 54.93.246.224
2020-12-19 04:12:37 cvv-and-dump-sites.ru A 54.93.246.224
2020-12-12 09:47:04 cvv-shoplv.pw A 54.93.246.224
2020-12-15 13:06:59 cvvanddumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 10:45:20 cvvdumpsites.ru A 54.93.246.224
2020-12-15 12:11:38 cvvshophk.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 22:34:27 cvvshoplv.ru A 54.93.246.224
2020-12-19 10:09:03 darkstuffinfo.ru A 54.93.246.224
2020-12-30 05:09:06 dumpsandpins.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 08:45:25 dumpsshoponline.ru A 54.93.246.224
2020-12-27 11:29:09 ebinbz.pw A 54.93.246.224
2020-10-10 19:35:29 ec2-54-93-246-224.eu-central-1.compute.amazonaws.com A 54.93.246.224
2020-12-17 10:02:39 entershopst.ru A 54.93.246.224
2020-12-15 18:10:22 feshop2018ru.ru A 54.93.246.224
2020-12-25 10:12:26 fullzcvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-13 07:06:06 hacknilife.ru A 54.93.246.224
2020-12-19 06:27:16 jackjane.ru A 54.93.246.224
2020-12-27 08:18:03 mail.101dumpswithpin.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 06:46:38 mail.adminshop.pw A 54.93.246.224
2020-12-18 21:50:40 mail.bambler.ru A 54.93.246.224
2020-12-25 14:00:17 mail.bestccshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 02:40:29 mail.bezbaza.ru A 54.93.246.224
2020-12-27 08:35:10 mail.buyccdumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 11:22:46 mail.buycvvfullz.ru A 54.93.246.224
2020-12-13 08:01:13 mail.carderim.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 08:34:18 mail.cardertv.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 11:01:15 mail.cccvvdumps.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 02:57:22 mail.cccvvshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-14 04:57:43 mail.crimeclub.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 22:34:27 mail.cvvshoplv.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 08:45:25 mail.dumpsshoponline.ru A 54.93.246.224
2021-01-01 14:32:48 mail.fpeople-store.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 08:12:49 mail.newlifecn.ru A 54.93.246.224
2020-12-23 21:53:38 mail.nicedevice59.ru A 54.93.246.224
2020-12-19 13:00:36 mail.sdksergievka.ru A 54.93.246.224
2020-12-30 04:14:09 mail.sellcvv2dump.ru A 54.93.246.224
2020-12-13 09:03:53 mail.shopdumpedeu.pw A 54.93.246.224
2020-12-16 14:06:20 mail.shoponlinewithcreditcardnumberonlynocvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 14:38:43 mail.shopwithoutcvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 09:23:48 mail.undergrounddumpsshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-27 11:46:24 mail.unicshopcm.pw A 54.93.246.224
2020-12-13 10:18:15 meccadumps.pw A 54.93.246.224
2020-12-23 21:53:38 nicedevice59.ru A 54.93.246.224
2020-12-19 09:59:51 omerta.pw A 54.93.246.224
2020-12-23 12:08:26 onlineshoppingwithoutcvvcode.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 09:51:41 sailor209net.ru A 54.93.246.224
2020-12-25 11:30:28 sdksergievka.ru A 54.93.246.224
2020-12-30 04:14:09 sellcvv2dump.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 14:06:20 shoponlinewithcreditcardnumberonlynocvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-21 14:38:43 shopwithoutcvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-24 12:20:54 skizdumpsshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 09:23:48 undergrounddumpsshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 22:23:59 uniccaccount.ru A 54.93.246.224
2020-12-26 13:44:12 unicccvv.ru A 54.93.246.224
2020-12-17 13:02:30 unicclogin.ru A 54.93.246.224
2020-12-14 14:48:25 validcvvru.ru.com A 54.93.246.224
2020-12-13 12:08:33 wolf-dumpsclub.pw A 54.93.246.224
2020-12-25 12:25:58 wucshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-22 22:27:52 www.best-cc-shops-2018.ru A 54.93.246.224
2020-12-22 12:37:17 www.bezbaza.ru A 54.93.246.224
2020-12-18 13:02:39 www.jackjane.ru A 54.93.246.224
2020-12-16 13:41:13 www.newcvvshop.ru A 54.93.246.224
2020-12-20 14:40:05 www.nicedevice59.ru A 54.93.246.224
2020-12-18 14:50:00 www.sellcvvgoodandfreshallcountry.ru A 54.93.246.224
___________

Was:
cvv-for-sale.ru.com. 14399 IN A 31.42.189.144

2020-12-03 15:45:04 best-site-to-buy-cc-fullz.ru A 31.42.189.144
2020-12-05 09:59:39 bestcounterfeits.ru A 31.42.189.144
2020-12-03 07:49:08 creditcarddumpswithpin.ru A 31.42.189.144
2020-12-07 13:06:44 cvv-dumps-shopnet.ru A 31.42.189.144
2020-12-03 16:42:37 cvv-for-sale.ru.com A 31.42.189.144
2020-12-05 13:20:29 darknet-shop.ru A 31.42.189.144
2020-12-03 17:27:39 dumps-shop-script.ru A 31.42.189.144
2020-12-06 12:30:44 dumps-valid.pw A 31.42.189.144
2020-12-03 15:37:20 entershop-dumps.ru A 31.42.189.144
2020-12-07 09:39:08 mail.onlineshoppingwithoutcvvcode.ru A 31.42.189.144
2020-12-07 09:19:44 mail.shopdumps101.pw A 31.42.189.144
2020-12-05 05:52:36 mail.tovarpromo.ru A 31.42.189.144
2020-12-03 05:43:36 no-cvv-shopping-sites.ru A 31.42.189.144
2020-12-06 11:58:06 skizdumpsshop.ru A 31.42.189.144
2020-12-05 05:52:36 tovarpromo.ru A 31.42.189.144
___________

Was:
uniccshopru.ru. 14399 IN A 92.63.99.199
buycvvandbanklogins.ru. 14399 IN A 92.63.99.199
dark-shop.pw. 14399 IN A 92.63.99.199

2020-12-01 13:20:13 bambler.ru A 92.63.99.199
2020-12-02 10:16:31 cardvilla.pw A 92.63.99.199
2020-11-30 20:12:08 cvv-for-sale.ru.com A 92.63.99.199
2020-11-30 19:48:53 jackjane.ru A 92.63.99.199
2020-11-30 11:42:47 sdksergievka.ru A 92.63.99.199

dump-shops.su. 21599 IN A 129.226.172.245

___________

uniccshopru.ru. 14399 IN A 192.162.246.79
buycvvandbanklogins.ru. 14399 IN A 192.162.246.79

2020-11-28 13:48:02 bike-shop.pw A 192.162.246.79
2020-11-28 10:48:54 dark-shop.pw A 192.162.246.79
2020-11-28 10:45:52 hedump.ru A 192.162.246.79
2020-11-28 01:33:03 mail.mrwhiteorg.ru A 192.162.246.79
2020-11-28 01:38:33 mail.prtship.ru A 192.162.246.79
2020-11-28 19:47:08 mail.tovarpromo.ru A 192.162.246.79
2020-11-28 02:27:12 validcvvru.ru A 192.162.246.79
_________

Was:
buycvvandbanklogins.ru. 14399 IN A 192.162.246.31
cardingcc.ru.com. 14399 IN A 192.162.246.31
uniccshopru.ru. 14399 IN A 192.162.246.31

2020-11-22 12:15:36 cvv-for-sale.ru.com A 192.162.246.31
2020-11-22 08:33:34 jackjane.ru A 192.162.246.31
2020-11-22 21:31:54 mail.mrwhiteorg.ru A 192.162.246.31
2020-11-22 04:08:04 nopho.ru A 192.162.246.31
_________

Was:
dump-shops.su. 14399 IN A 185.209.30.150

2020-11-07 11:40:05 ardingteam.ru A 185.209.30.150
2019-11-01 16:58:06 avitoplata.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 11:59:42 bingodumps.ru.com A 185.209.30.150
2020-11-07 12:00:37 buycvvandbanklogins.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 11:42:27 cardingcc.ru.com A 185.209.30.150
2020-11-07 12:00:09 cardingdumpswithpin.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 11:44:06 cardingforumco.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 11:42:16 cardingforumnet.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 12:00:49 cardingforumsws.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 11:42:16 cardingpage.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 12:02:37 ccshopsforcarding.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 12:09:12 dump-and-chase.ru A 185.209.30.150
2020-11-14 09:51:44 dump-shops.su A 185.209.30.150
2020-11-07 12:07:30 dumpkingdom24.ru.com A 185.209.30.150
2020-11-07 12:15:37 kingscard.ru.com A 185.209.30.150
2020-11-07 12:16:20 livecreditcarddumps.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 12:15:22 noncvvshoppingsites.ru A 185.209.30.150
2020-11-07 10:16:01 uniccshopru.ru A 185.209.30.150

_________

Was:

dump-shops.su. 299 IN A 172.67.138.127
dump-shops.su. 299 IN A 104.24.119.30
dump-shops.su. 299 IN A 104.24.118.30

________________

cvvshoponline.su. 299 IN A 104.24.121.149
cvvshoponline.su. 299 IN A 104.24.120.149
cvvshoponline.su. 299 IN A 172.67.189.38

cvvdumpsshop.su. 299 IN A 172.67.168.32
cvvdumpsshop.su. 299 IN A 104.18.55.214
cvvdumpsshop.su. 299 IN A 104.18.54.214

________________

approvedcc.su 92.53.105.136
autocvvshop.su 27.102.128.115
bestcvvshop.su 27.102.128.115
buy-cc.su 109.70.26.37
cardertools.su 27.102.128.114
cheapcvv.su 27.102.128.115
cvvdumpsshop.su 27.102.128.115
cvvonline.su 5.56.132.177
cvvshopadmin.su 37.140.192.85
dumpscvvshop.su 27.102.128.115
freshcvvshop.su 27.102.128.115
goodcvv.su 27.102.128.115
nonvbvbins.su 162.144.58.129
realcvvshop.su 37.140.192.13

1cheapest.com
2card.su
2r4b.net
2rich4bitch.net
2tracks24.com
altenen.su
anon-sh0p.com
best-cvv-shop.com
best-cvvshop.com
best-shop-cvv.com
bestdumps.shop
bestshopcvv.com
bezlica.su
billingcardccv.com
bin101.top
bistrocc.com
black-pirat.su
blackbet.info
blackbiz.su
blackcc.net
blackforum.su
brocard1.com
brocard2.com
busyway.net
buybestbiz.com
buybestcc.com
buydumpscvv.com
cardercity.com
carderland.su
carderplanet-forum.su
carders-heaven.com
carderscave.com
cardersvilla.net
cardexam.com
carding-bank.com
carding-foro.su
carding-planet.com
carding2.com
cardinglegends.net
cardshop.su
cardsmarket.su
cardvilla-forum.su
cardvilla.su
cardx.su
cc-dumps.com
ccb0x.com
ccfullz.su
ccsell.org
cheapcvv.su
controldnsvip.su
cpro-forum.su
crdclub-forum.su
crdshop.com
crdsu-forum.su
crimez-forum.su
crimez.su
crimezone.su
cvv-best-shop.com
cvv-online-shop.com
cvv-shop-best.com
cvv-shop-online.com
cvv-shop-valid.com
cvv-valid-shop.com
cvv2-online-shop.com
cvv2-shop-online.com
cvv2shoponline.com
cvvbestshop.com
cvvbuy.com
cvvdb.com
cvvdump-hacking.com
cvvdump.com
cvvdumpsshop.su
cvvforsale.com
cvvlist.su
cvvmania.com
cvvonlineshop.com
cvvshopbest.com
cvvshoponline.pro
cvvshoponline.su
cvvshopvalid.com
cvvzuno.com
dark-net.su
darkmarket-forum.su
darkmarket.su
darkmoney-forum.su
ddumps.net
deluxedumps.net
deluxedumps247.com
devilmaycard.com
dex1.su
dinner-club.net
donatingcc.com
dragonara.su
drevil.biz
dump-shops.su
dumpkingdom.biz
dumpmania.com
dumpmania.net
dumppin.biz
dumps-cvv2.com
dumps-cvvshop.com
dumps-genuis.com
dumps-mafia.com
dumps-online-shop.com
dumps-reliable.com
dumps-shop-online.com
dumps-store.com
dumpsbuy.com
dumpscvv.biz
dumpskingdom.biz
dumpskingdom247.com
dumpsmafia.su
dumpsmania.net
dumpsshoponline.com
ebindump.com
efraud.su
evilcarding.com
feprivate.com
fershop-forever.com
feshop-store.com
festore-dumps.com
forhaters.pro
forumcarder.net
franklins24.biz
freehacks-forum.su
freehacks.su
fresh-shop.su
freshcvvshop.su
freshstuff.su
freshstuffpro.biz
freshstuffpro.com
fridumps.com
fulls.su
fullzdumps.com
goandswipe.shop
goodcvv.su
gorod-grekhov.su
grand-dumps.com
great-dumps.com
great-dumpz.su
greatdumps.net
greatdumps.pw
honeymoneycc.com
honeymoneycc.net
iln-mc.com
iln-mc.org
infraud-forum.su
invaite.su
ione-shop.club
jallo.pro
jallo.su
jshop-com.com
jstash02.com
kiwi-bestshop.com
ladybin.net
ladybin101.net
lampeduza.su
legitshop.su
legitvendor.org
ltdcc1.com
mafiashop.net
magicdumps.com
maxinice.com
megadumps.su
mkdumps.com
moneyvalleys.com
my-feshop.com
mycc.su
myccroom.pro
myfullz.com
oldfriend.biz
omertahack.su
online-cvv-shop.com
online-cvv2-shop.com
online-dumps-shop.com
online-shop-cvv.com
online-shop-cvv2.com
online-shop-dumps.com
onlinecvv2shop.com
onlinedumpsshop.com
onlineshopcc.com
onlineshopcvv.com
onlineshopcvv2.com
onzo.su
profitbins.su
prtship-forum.su
prvtzone-forum.su
rescatorshop.su
reselldumps.com
secinfo.su
sellcvv.shop
selldumpsv6m.com
shop-best-cvv.com
shop-cvv-best.com
shop-cvv-online.com
shop-cvv-valid.com
shop-cvv2-online.com
shop-cvv2.com
shop-dump.com
shop-dumps-online.com
shop-dumps.com
shop-online-cvv.com
shop-online-cvv2.com
shop-online-dumps.com
shop-track2.com
shop-valid-cvv.com
shopbestcvv.com
shopcc-online.com
shopcvv2online.com
shopcvvbest.com
shopcvvonline.com
shopdumpsonline.com
shoponlinecvv.com
shoponlinecvv2.com
shoptrack2.com
sigmastealthteam.com
silverlightmarket.com
skibin.biz
skimmerdumps.com
sky-fraud-forum.su
spyxsell.com
st0n3d.su
stdumps.net
storecc.biz
styxmarket.su
super-shop.biz
thefreshdumps.su
top-checkers.com
top-dump-shops.com
tor2card.com
track2cvvshop.biz
track2cvvshop.com
track2shop.su
trackpinbest.com
trump-dumps.com
uas-shop.com
udumps.net
uni-cc-shop.com
unicc-shops.su
uniteddumps.net
val1d-forum.su
valid-shop-cvv.com
valid-shop.su
validccshop.com
validclub.com
validcvvshop.com
validdumps.net
validshop.pro
validshopcvv.com
vbiv-forum.su
vbiv.su
vendor-dumps.biz
vendor-dumps.com
vendors-forum.su
verified-forum.su
verifiedcarder.com
vorum.su
weac.su
web-hack.su
worldccshop.com
wt1.shop
wu-carding.com
zukkos.com

______________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 185.17.120.147
ccpos.su. 14400 IN A 185.17.120.147
uniccshop.app. 14399 IN A 185.17.120.147

185.17.120.147 cvv2-store.ru 2021-03-17
185.17.120.147 carding-shop.ru 2021-03-17
185.17.120.147 track2shopcvv.ru 2021-03-17
185.17.120.147 dumps-store.ru 2021-03-17
185.17.120.147 cvv-track2-shop.ru 2021-03-17
185.17.120.147 cvvcarders.ru 2021-03-17
185.17.120.147 cvvtrack2shop.ru 2021-03-17
185.17.120.147 darkcarders.ru 2021-03-17
185.17.120.147 swiped.ru 2021-03-16
185.17.120.147 jworldtopcc.ru 2021-03-16
185.17.120.147 piratescc.com 2021-03-16
185.17.120.147 rescator.ru 2021-03-16
185.17.120.147 jshopcvv.ru.com 2021-03-16
185.17.120.147 shopccscarding.ru.com 2021-03-16
185.17.120.147 udumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 approved.name 2021-03-16
185.17.120.147 sellccv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shoptrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv2store.ru 2021-03-16
185.17.120.147 vipcvv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 track2-shop-cvv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 thecarder.ru 2021-03-16
185.17.120.147 zukkos.ru 2021-03-16
185.17.120.147 torcrds.ru 2021-03-16
185.17.120.147 track2-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 track2-cvv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 trackpinbest.ru 2021-03-16
185.17.120.147 track2-cvv-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dnums.su 2021-03-16
185.17.120.147 thedumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shopsellcardsdumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shop-track2-cvv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shopcvvtrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 sellcardcvv.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shopfullz.ru 2021-03-16
185.17.120.147 shop-cvv-track2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 russianccshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 credit-o-mat.su 2021-03-16
185.17.120.147 sayapro.ru 2021-03-16
185.17.120.147 reselldumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 realcvvshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 project84.ru 2021-03-16
185.17.120.147 privetmakert.ru 2021-03-16
185.17.120.147 privateshop2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 profitbins.ru 2021-03-16
185.17.120.147 chinadump.ru 2021-03-16
185.17.120.147 carderpro.su 2021-03-16
185.17.120.147 mandarincc.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.mandarincc.ru 2021-03-16
185.17.120.147 legitvendor.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.legitvendor.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.kstuff.ru 2021-03-16
185.17.120.147 kstuff.ru 2021-03-16
185.17.120.147 iswipe.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.iswipe.ru 2021-03-16
185.17.120.147 instantaccounts.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.instantaccounts.ru 2021-03-16
185.17.120.147 honeymoneycc.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.honeymoneycc.ru 2021-03-16
185.17.120.147 greendumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.greendumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 fresh-login.ru 2021-03-16
185.17.120.147 freshcv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.fresh-login.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.freshcv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 fraudsmarket.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.fraudsmarket.ru 2021-03-16
185.17.120.147 feshop-forever.ru 2021-03-16
185.17.120.147 feprivate.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.feprivate.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.feshop-forever.ru 2021-03-16
185.17.120.147 fe-dumpstore.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.fe-dumpstore.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumps-cvv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumps-atm.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumps-martin.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumpscvv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dump-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumpscard.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumpsforum.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumps-bin.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumpsforum.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumpscard.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumps-store.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumps-martin.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumps-atm.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dump-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumps-cvv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumpscvv2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumplogs.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dumplogs.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dichvusocks.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.dichvusocks.ru 2021-03-16
185.17.120.147 devilteam.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.devilteam.ru 2021-03-16
185.17.120.147 darkstuff.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.darkstuff.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.darkcarders.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvtrack2shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvbuy.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvzone.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv2-store.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv-shop-track2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv-track2-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv-track2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv2-dumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv2dumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvcshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvv2finder.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvshoptrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvmarket.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvhack.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvtrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvcshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvshoptrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvhack.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvtrack2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv-shop-track2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvzone.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv-track2.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvbuy.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv2finder.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv2dumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvv2-dumps.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cvvcarders.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cvvmarket.ru 2021-03-16
185.17.120.147 circuits-pro.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.circuits-pro.ru 2021-03-16
185.17.120.147 ccsell.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.ccsell.ru 2021-03-16
185.17.120.147 ccgetmoney.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cc-fullz68.ru 2021-03-16
185.17.120.147 ccarena.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.ccarena.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.ccgetmoney.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cc-fullz68.ru 2021-03-16
185.17.120.147 carderstore.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cardersplace.ru 2021-03-16
185.17.120.147 carders-place.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cardersunion.ru 2021-03-16
185.17.120.147 carding-foro.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.carding-shop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 cardingmaster.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.carderstore.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cardingmaster.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cardersunion.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.carders-place.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.cardersplace.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.carding-foro.ru 2021-03-16
185.17.120.147 buybestbiz.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.buybestbiz.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.black-pirat.ru 2021-03-16
185.17.120.147 bin101.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.bin101.ru 2021-03-16
185.17.120.147 bestaccs.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.bestaccs.ru 2021-03-16
185.17.120.147 autocvvshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.autocvvshop.ru 2021-03-16
185.17.120.147 www.2rich4bitch.ru 2021-03-16
185.17.120.147 dumpsseller.com 2021-03-16
185.17.120.147 black-pirat.ru 2021-03-16
185.17.120.147 procrd.one 2021-03-16
185.17.120.147 2rich4bitch.ru 2021-03-15
185.17.120.147 dumps-bin.ru 2021-03-15
185.17.120.147 crdsu.net 2021-03-15
185.17.120.147 uniccshops.ru 2021-03-15
185.17.120.147 mail.cvvlogs.ru 2021-03-15
185.17.120.147 justvalid.ru 2021-03-15
185.17.120.147 xdedic.com 2021-03-15
185.17.120.147 mail.dumpsmall.name 2021-03-15
185.17.120.147 vault-cc.com 2021-03-15
185.17.120.147 galaxycvv.com 2021-03-15
185.17.120.147 cvv2seller.su 2021-03-15
185.17.120.147 dumpstershop.ru 2021-03-15
185.17.120.147 crdpro.net 2021-03-15
185.17.120.147 mail.bilzerian.ru 2021-03-15
185.17.120.147 mail.dumpster.su 2021-03-15
185.17.120.147 ccshoponline.com 2021-03-15
185.17.120.147 thefreshshop.ru 2021-03-15
185.17.120.147 mycvv.com 2021-03-15
185.17.120.147 mail.mandarincc.ru 2021-03-15
______________________

Was:
uniccshop.app. 14399 IN A 161.35.221.28
feshop.su. 14399 IN A 161.35.221.28
carderunion.com. 14399 IN A 161.35.221.28
ccpos.su. 14399 IN A 161.35.221.28

uniccshop.app. 14399 IN NS ns2.dnsprivatecontrol.su.
uniccshop.app. 14399 IN NS ns1.dnsprivatecontrol.su.

feshop.su. 14399 IN NS ns2.dnsprivatecontrol.su.
feshop.su. 14399 IN NS ns1.dnsprivatecontrol.su.

______________________

Was:
www.binswork.biz. 14399 IN A 93.189.45.52

93.189.45.52 www.shoppingcc.ru 2021-03-09
93.189.45.52 uniccshop.app 2021-03-09
93.189.45.52 www.tumblershop.biz 2021-03-09
93.189.45.52 carderunion.com 2021-03-09
93.189.45.52 chinadump.ru 2021-03-08
______________________

Was:
feshop.su. 14399 IN A 93.189.47.181

93.189.47.181 www.binswork.biz 2021-03-04

______________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 185.17.122.147

______________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 193.187.175.158

193.187.175.158 mail.ccdumps.net 2021-03-03
193.187.175.158 www.ccpos.su 2021-03-03
193.187.175.158 mail.cc-dumps.ru 2021-03-03
193.187.175.158 shop-cc.net 2021-03-03
193.187.175.158 wucshop.com 2021-03-02
193.187.175.158 freshbaycc.com 2021-03-02
193.187.175.158 mail.babli.su 2021-03-01
193.187.175.158 verifiedccshop.com 2021-03-01
193.187.175.158 sruka.ru 2021-03-01
193.187.175.158 galaxycvv.com 2021-03-01
193.187.175.158 entershopcc.com 2021-03-01
193.187.175.158 track2shop.com 2021-02-28
193.187.175.158 mail.crdpro.net 2021-02-28
193.187.175.158 www.ccvalid.biz 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvv2store.su 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvvbank.ru 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvvshopbitcoin.ru 2021-02-28
193.187.175.158 binswork.biz 2021-02-28
193.187.175.158 kriminalccshop.ru 2021-02-28
193.187.175.158 hackingforum.su 2021-02-27
193.187.175.158 goldendumps.ru 2021-02-27
193.187.175.158 babli.su 2021-02-27
193.187.175.158 highbalanceccshop.ru 2021-02-27
193.187.175.158 cliniqueccdumps.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccstorerushop.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshops.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopru.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshoplist.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopsites.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshoponline.com 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopcentral.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopcarding.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopfree.ru 2021-02-27
193.187.175.158 carderpro.su 2021-02-26
193.187.175.158 entershopdumps.ru 2021-02-26
193.187.175.158 freeccdumpsonline.ru 2021-02-26
193.187.175.158 cccardingbuy.ru 2021-02-26
193.187.175.158 sniffcc.com 2021-02-26
193.187.175.158 tonyblack.ru 2021-02-26
193.187.175.158 bestplacetobuyccdumps.ru 2021-02-26
193.187.175.158 zukkoshop.ru 2021-02-26
193.187.175.158 websitetobuycvv.ru 2021-02-26
193.187.175.158 mail.e-obmen.su 2021-02-26
193.187.175.158 mail.dumpkingdom24.biz 2021-02-26
193.187.175.158 swiped.ru 2021-02-25
193.187.175.158 autocvv.su 2021-02-25
193.187.175.158 bestfullzsite.ru 2021-02-25
193.187.175.158 tumbler-shop.com 2021-02-25

__________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 3.121.100.106

2020-12-12 12:12:39 approved.name A 3.121.100.106
2020-12-13 13:54:46 binswork.su A 3.121.100.106
2020-12-13 04:02:14 buycvv.su A 3.121.100.106
2020-12-13 18:35:12 cvv-shop.biz A 3.121.100.106
2020-12-13 04:46:31 cvvbase.com A 3.121.100.106
2020-12-13 13:24:51 dumpkingdom24.biz A 3.121.100.106
2020-12-12 11:15:33 dumps24.com A 3.121.100.106
2020-12-12 18:44:14 feshop.su A 3.121.100.106
2020-12-14 04:49:47 mail.autocvv.su A 3.121.100.106
2020-12-13 13:54:46 mail.binswork.su A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:09 mail.bstab.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:31 mail.carding-foro.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:22 mail.cardingforum.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:59:13 mail.dump-shop.info A 3.121.100.106
2020-12-14 05:02:36 mail.fe-dumps.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:02:48 mail.feshop-forever.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:03:52 mail.fraudsmarket.com A 3.121.100.106
2020-12-14 05:24:57 mail.piratescc.com A 3.121.100.106
2020-12-14 05:25:44 mail.prvtzone.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:39:38 mail.uniccshops.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:43:46 mail.zonecvv.com A 3.121.100.106
2020-12-12 13:33:40 rdpwallmart.com

__________________

feshop.su. 14399 IN A 172.104.241.192

______________________

Was:
feshop.su. 14399 IN A 93.189.42.127

93.189.42.127 tonyblack.ru 2021-03-04
93.189.42.127 cc-dumps.ru 2021-03-04
93.189.42.127 cvvsellingsites.ru 2021-03-04

______________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 185.17.122.147

______________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 193.187.175.158

193.187.175.158 mail.ccdumps.net 2021-03-03
193.187.175.158 www.ccpos.su 2021-03-03
193.187.175.158 mail.cc-dumps.ru 2021-03-03
193.187.175.158 shop-cc.net 2021-03-03
193.187.175.158 wucshop.com 2021-03-02
193.187.175.158 freshbaycc.com 2021-03-02
193.187.175.158 mail.babli.su 2021-03-01
193.187.175.158 verifiedccshop.com 2021-03-01
193.187.175.158 sruka.ru 2021-03-01
193.187.175.158 galaxycvv.com 2021-03-01
193.187.175.158 entershopcc.com 2021-03-01
193.187.175.158 track2shop.com 2021-02-28
193.187.175.158 mail.crdpro.net 2021-02-28
193.187.175.158 www.ccvalid.biz 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvv2store.su 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvvbank.ru 2021-02-28
193.187.175.158 mail.cvvshopbitcoin.ru 2021-02-28
193.187.175.158 binswork.biz 2021-02-28
193.187.175.158 kriminalccshop.ru 2021-02-28
193.187.175.158 hackingforum.su 2021-02-27
193.187.175.158 goldendumps.ru 2021-02-27
193.187.175.158 babli.su 2021-02-27
193.187.175.158 highbalanceccshop.ru 2021-02-27
193.187.175.158 cliniqueccdumps.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccstorerushop.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshops.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopru.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshoplist.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopsites.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshoponline.com 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopcentral.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopcarding.ru 2021-02-27
193.187.175.158 ccshopfree.ru 2021-02-27
193.187.175.158 carderpro.su 2021-02-26
193.187.175.158 entershopdumps.ru 2021-02-26
193.187.175.158 freeccdumpsonline.ru 2021-02-26
193.187.175.158 cccardingbuy.ru 2021-02-26
193.187.175.158 sniffcc.com 2021-02-26
193.187.175.158 tonyblack.ru 2021-02-26
193.187.175.158 bestplacetobuyccdumps.ru 2021-02-26
193.187.175.158 zukkoshop.ru 2021-02-26
193.187.175.158 websitetobuycvv.ru 2021-02-26
193.187.175.158 mail.e-obmen.su 2021-02-26
193.187.175.158 mail.dumpkingdom24.biz 2021-02-26
193.187.175.158 swiped.ru 2021-02-25
193.187.175.158 autocvv.su 2021-02-25
193.187.175.158 bestfullzsite.ru 2021-02-25
193.187.175.158 tumbler-shop.com 2021-02-25

__________________

Was:

feshop.su. 14399 IN A 3.121.100.106

2020-12-12 12:12:39 approved.name A 3.121.100.106
2020-12-13 13:54:46 binswork.su A 3.121.100.106
2020-12-13 04:02:14 buycvv.su A 3.121.100.106
2020-12-13 18:35:12 cvv-shop.biz A 3.121.100.106
2020-12-13 04:46:31 cvvbase.com A 3.121.100.106
2020-12-13 13:24:51 dumpkingdom24.biz A 3.121.100.106
2020-12-12 11:15:33 dumps24.com A 3.121.100.106
2020-12-12 18:44:14 feshop.su A 3.121.100.106
2020-12-14 04:49:47 mail.autocvv.su A 3.121.100.106
2020-12-13 13:54:46 mail.binswork.su A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:09 mail.bstab.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:31 mail.carding-foro.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:54:22 mail.cardingforum.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 04:59:13 mail.dump-shop.info A 3.121.100.106
2020-12-14 05:02:36 mail.fe-dumps.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:02:48 mail.feshop-forever.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:03:52 mail.fraudsmarket.com A 3.121.100.106
2020-12-14 05:24:57 mail.piratescc.com A 3.121.100.106
2020-12-14 05:25:44 mail.prvtzone.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:39:38 mail.uniccshops.ru A 3.121.100.106
2020-12-14 05:43:46 mail.zonecvv.com A 3.121.100.106
2020-12-12 13:33:40 rdpwallmart.com

__________________

;; QUESTION SECTION:
;feshop.su. IN NS

;; ANSWER SECTION:
feshop.su. 14399 IN NS ns2.DNSPRIVATECONTROL.su.
feshop.su. 14399 IN NS ns1.DNSPRIVATECONTROL.su.

ns1.DNSPRIVATECONTROL.su. 21599 IN A 45.129.2.40
ns2.DNSPRIVATECONTROL.su. 21599 IN A 45.147.200.140

_________________

cardingforum.ru. 14399 IN A 93.189.42.151
cvvonline.ru. 14399 IN A 93.189.42.151

93.189.42.151 codesellz.com 2021-03-05
93.189.42.151 mail.uniccshops.com 2021-03-05
93.189.42.151 cardingforum.su 2021-03-05
93.189.42.151 carderunion.com 2021-03-05
93.189.42.151 mail.smartstripes.biz 2021-03-05

_________________

Was:

freshcvv2.su / chinadump.com / dumps-cvv-buy.com / cvvonline.ru / online-shops.se / etc.

[46.166.184.101]
freshcvv2.su
1337zone.su
2pac.su
3389.su
8dollar.su
academiamac.cl
academiamacpc.cl
approved1.ru
ardomax.com
autocvv.ru
autocvv.su
awmcr3w.com
babli.su
backstab.su
bestbins.su
bestdumps.su
bestswipe.ru
big-dumps.ru
bigbase1.su
binswork.su
blackservice.su
bpcsquad.ru
bstab.ru
buycvv.su
buycvv2.su
buycvvonline.su
buydmp.su
carderpro.su
carderunion.com
carding-planet.su
carding-world.su
cardingforum.ru
cardingforum.su
cardingmafia.ru
cardrock.su
cardstorm.ru
careers.awmcr3w.com
cc-dumps.ru
ccbases.su
ccchecker.su
ccpos.su
ccstores.su
ccvalid.su
centralshop.su
cheapccv.ru
chinadump.ru
consuella.su
crdpro.ru
crdsu.net
credit-o-mat.su
crimemarket.su
cvv-seller.su
cvv-store.ru
cvv2seller.su
cvv2shop.su
cvv2store.su
cvv4you.su
cvvbank.ru
cvvhouse.ru
cvvlist.ru
cvvonline.ru
cvvseller.su
cvvshop1.ru
cvvshop1.su
cvvshop39.ru
cvvus.ru
cvvus.su
cw-cc.su
cyberbunker.su
d4rksys.ru
dailyupdate.su
dcshop.su
dex1.ru
dichvusocks.su
dnums.su
doomday.su
dumppin.ru
dumpsbuy.ru
dumpscheck.su
dumpscvvshop.ru
dumpsgate.ru
dumpshop.su
dumpster.su
dumpsvendor.su
e-obmen.su
electronicpromo.su
eliteservices.su
eshopmarket.ru
fe-cc-market.ru
fe-dumps.ru
fe-shop.su
fedumps-reserve.su
feshop-acc.su
feshop-card.su
feshop-dumps.su
feshop-one.su
feshop-reserve.su
feshop-store.ru
feshop-two.ru
feshop.su
foreverpp.su
fraudsters.su
freshcc.su
freshcvv2.su
fullz.ru
fuls.su
geek-mods.su
german-plaza.ru
getcvvs.su
godtor.su
goldbankcards.ru
goldcvv.su
goldendumps.ru
good-cvv.ru
good-cvv.su
greatdumps.ru
greatdumps.su
gullashop.ru
hackerimpossible.su
hackingforum.su
havix.su
huws.su
infraud.su
inone.su
instantcvv.su
iswipe.su
iwcmi.com
jbestcc.ru
just4valid.su
justvalid.ru
jvcc.ru
jworldtopcc.ru
ktmstore.su
livefire.su
logoshopcc.su
ltdcc.su
ltdcc1.su
lulzsec.ru
madb.su
mastercvv.su
maza.su
mcdumpals.ru
megamania.su
miladccshop.su
mn0g0.su
monogo.su
myfeshop.su
nickstuff.su
offshorehosting.su
oktavian.su
pandore.su
pawn-store.su
pinbuy.ru
pirates-cc.su
pompei.su
privatedumps.ru
privatedumps.su
procvvshop.su
project84.su
qualitytools.su
rdp-sh0p.su
realest.su
rescator.ru
rescator.su
royaldumps.ru
secinfo.su
secretshop.su
secretstore.ru
selldump.su
sensation.cl
shockwave-update55.su
shop-cvv.su
shopadmin.ru
shopcvv2.su
sky-fraud.su
spam-market.su
sruka.su
ssnfinder.su
st0n3d.ru
stuffex.su
swipe2go.ru
swipebz.ru
swiped.ru
swiped1.ru
swipegold.ru
t2cvv.ru
thefreshcc.ru
thefreshdumps.ru
thefreshshop.ru
thugtools.su
tonyblack.ru
tonystuff.ru
toolzgang.ru
topdmp.su
torcvv.su
track2.su
track2shop.su
try2swipe.su
uas-shop.su
uas-store.su
ug4all.su
ulow.su
uniccshops.ru
unidumps.su
update-shockwave34.su
validbank.su
validcard.su
validmarket.ru
validmarket.su
vemd.ru
verifiedshop.su
vidu.su
webuy.su
wt1shop.su
www.ardomax.com
zukkoshop.ru
zunostore.ru

_______

cdatashop.com [46.173.214.215]
chinadump.com
dumps-cvv-buy.com

cvvonline.ru [149.56.147.88]
>>> online-shops.se [101.99.74.47] (https://ns1.ipstates.net/)

[101.99.74.47]
benpanel.xyz
deltamediaplayer.org
donpanel.xyz
ipstates.net
mail.ipstates.net
massmovie.se
ns1.ipstates.net
osypanel.xyz

cvvonline.ru [149.56.147.88]
cc-vaild.com [46.173.214.215]
realcvvshop.com [46.173.214.215]
banalitybiz.com [46.173.214.215]
n1shop.net
jbestcc.com
greatdump.com
feshop-card.com
hackerimpossible.su
fernandoclub.com
miladccshop.su
freshcv2.net
freshccshop.com
3389.su
cardingforum.ru
mastercvv.su
thugtools.com
dumps-shop.com
cvvhouse.com
privateservices.biz
heaven-shop.com
feshop-dumps.su
validsh0p.com
goldendumps.ru
bstab.ru
salesdumps.com
eshopmarket.ru
bankercard.info
dumpshop.su
vemd.ru
rdp-sh0p.com
cvv2seller.su
fe-dumps.ru
dumpscvvshop.com
cvv-shop.me
cvvus.ru
buycvvonline.su
fwefwef.com
jshop-net.com
valid-cards.com
cardingboard.com
dumpscvv2.net
dumpsshop.net
hackingforum.su
gullashop.ru
greatdumps.su
goldbankcards.ru
fraudsters.su
eliteservices.su
cvv2shop.su
cvvhouse.ru
cvvshop39.ru
chinadump.ru
cheapccv.ru
bpcsquad.ru
binswork.su
thgtrhrth.ru
securehost.su
______________

;; QUESTION SECTION:
;feshop.su. IN NS

;; ANSWER SECTION:
feshop.su. 14399 IN NS ns2.DNSPRIVATECONTROL.su.
feshop.su. 14399 IN NS ns1.DNSPRIVATECONTROL.su.

ns1.DNSPRIVATECONTROL.su. 21599 IN A 45.129.2.40
ns2.DNSPRIVATECONTROL.su. 21599 IN A 45.147.200.140

_________________

Was:
ns2.mycardriveng.ru. 21599 IN A 46.173.214.169

ns1.mycardriveng.ru. 21599 IN A 46.173.218.21

_________________

Was:

Purcahse of IP address 195.245.239.194 / VPS service:

From Registered email: drramer43@gmail.com

From: Registered IP: 213.32.84.83

Payment method: QIWI 5744170817347430

ns1.mycardriveng.ru. 21599 IN A 195.245.239.194

__________________

ns1.mycardriveng.ru. 21599 IN A 185.200.191.58

ns2.mycardriveng.ru. 21599 IN A 46.173.215.94

lampeduza.su. 14399 IN A 185.200.191.56
fullz.su. 14399 IN A 185.200.191.56
carding-planet.ru. 14399 IN A 185.200.191.56

2020-12-10 07:37:43 mail.street.ru.com A 185.200.191.56
2020-12-10 07:37:43 street.ru.com A 185.200.191.56

__________________

ns1.mycardriveng.ru. 21599 IN A 45.142.214.145
ns2.mycardriveng.ru. 21599 IN A 46.173.214.172

18sgorg.info
18sgorg.su
18sgorgcom.info
1cheapest.info
1cheapest.su
201.ru.com
2card.su
2r4b.info
2r4b.pw
2rich4bitch.info
2rich4bitch.pw
2rich4bitches.info
2tracks.info
2tracks.pw
2tracks24.info
3xshop.su
account.ru.com
adminshop.info
adminshop.xyz
alicc.su
allabinn.ru
altenen-forum.ru
altenen.su
amazing.ru.com
americanexpresscardcvv.info
amexcardcvv.info
amexcvvcode.info
amexsecuritycode.pw
amexsecuritycode.xyz
approved-cc.info
approved-ccsu.info
approved-xxx.info
approvedcc.info
approvedcc.ru
approvedxxx.ru
atm.ru.com
atmcvv.info
atmdumps.info
autocvv.ru
autocvvshop.su
bankdumps.ru.com
bankfullz.info
banzaj.su
benumb.ru
benumb.ru.com
best-cvvshop.su
bestbins.ru
bestcardingforums2016.info
bestcardingsites.info
bestccsites.ru
bestccstore.info
bestcounterfeits.ru
bestcvvshop.su
bestcvvshoponline.ru
bestcvvsites.ru
bestdumpwebsites.info
bestvalid.ru.com
bezlica.su
bigbase.ru.com
bigbase1pro.ru
bigfat.xyz
bigfatcc.info
bigonew.info
bikedump.ru
bingocc.info
bingocvv.info
bingodumpscom.info
bins.ru.com
binswork.ru
bitcoincvv.ru
bitcoincvv.ru.com
black-pirat.su
blackbiz.su
blackforum.su
blockchain.su
briansclub.ru
briansdump.su
busyway.info
buy-cc.ru
buybestbiz.xyz
buybestbizdumps.info
buycc.su
buyccshop.info
buyccshopadmin.ru.com
buycreditcarddumps.info
buycvv.xyz
buycvvdumpsverifiedseller.info
buycvvonline.ru
buycvvshop.ru
buydumpswithpin.info
buydumpswithpinonline.info
buypaypallogins.info
c4c.su
carder.ru.com
carderbazar.info
carderbazar.xyz
carderbazarnet.info
cardercc.ru
carderclub.info
carderclub.ru
carderplanet-forum.su
carderpro.su
carderscave.ru
carderscave.su
cardersmarket.info
cardersmarket.ru
cardersprocom.info
carderstore.info
carderstore.su
cardersvilla.ru
cardertools.ru
carding-foro.su
carding-planet.ru
cardingccru.ru
cardingforum.su
cardingforumsws.ru
cardingshoppingsites.info
cardmafia.ru.com
cards.ru.com
cardsdumps.info
cardsdumps.ru
cardsdumpscom.info
cardshop.su
cardsmarket.su
cardstorm.su
cardvilla-forum.su
cardvilla.info
cardvilla.su
cardx.su
ccbase.su
ccbases.xyz
ccbasesru.ru
cccvvchecker.info
ccdumps.su
ccdumpsfree.pw
ccfresh.info
ccfullz.su
ccfullzinfo.info
ccfullzshopcom.info
ccgenerator.info
ccnumberswithcvv.info
ccplaza.ru
ccs.ru.com
ccshoplv.info
ccshoplv.ru
ccshoprescator.ru
ccsites.info
ccstore.ru.com
ccstores.su
ccv2code.info
ccv2generator.info
ccv2number.info
ccv2visa.info
ccvcvv.info
ccvpin.ru
ccvshopnl.ru
ccvstores.info
ccvv2dumps.ru
central.ru.com
centralshop.su
centralshopcn.info
centralshopcn.ru
centralshopcvv.info
cheapcvv.su
cheapdumps.pw
controldnsvip.su
cpro-forum.su
crdclub-forum.ru
crdclub-forum.su
crdclub.ru
crdsu-forum.su
creditcardcctrack.info
creditcardcvv.info
creditcardcvv2number.info
creditcarddumpsites2016.info
creditcarddumpswithpin2016.info
creditcardfullz.ru
creditcardinfogenerator.info
creditcardinformationgenerator.info
creditcardnoandcvv.info
creditcardnumberandcvv.pw
creditcardnumberandcvvcode.info
creditcardsdumpsaccountsanddatabases.info
creditcardsecuritycodegenerator.info
creditcardswithcvv2.ru
creditcardtrack1and2.info
creditcardverificationcode.info
creditcvv.info
cremecreps.su
crimemarket.ru
crimemarket.su
crimez-forum.su
crimez.su
cshops.info
cvccard.pw
cvccodeamex.info
cvcdebitcard.info
cvcinvisacard.info
cvcondebitcard.info
cvconlineshopping.info
cvv-dumps-shop.info
cvv-dumps-shopnet.info
cvv-seller.ru
cvv-shop.xyz
cvv-shoplv.info
cvv-shoplv.ru
cvv-shopru.info
cvv-shopru.ru
cvv-shops.su
cvv-store.info
cvv-store.ru
cvv2americanexpress.info
cvv2codemastercard.info
cvv2codevisa.info
cvv2creditcard.info
cvv2numbervisa.info
cvv2seller.ru
cvv2shop.ru
cvv2su.info
cvvadminshop.info
cvvbinlist.info
cvvblack.su
cvvblackme.ru
cvvcode.info
cvvcodeondebitcard.info
cvvcodevisa.xyz
cvvcodevisacard.info
cvvdb.pw
cvvdump-hacking.pw
cvvdumpsfree.ru
cvvdumpsshop.su
cvvdumpswithpin.info
cvvforsale.pw
cvvfullzonlineshop.info
cvvgenerator.xyz
cvvgold.su
cvvlist.info
cvvlist.su
cvvme-shop.info
cvvnooncreditcard.info
cvvnumber.info
cvvnumberoncard.info
cvvnumbervisa.info
cvvoncard.info
cvvonline.xyz
cvvseller.ru
cvvshop2019ru.info
cvvshop2020.ru
cvvshop39.su
cvvshopcanada.info
cvvshoponline.ru
cvvshoponline.su
cvvshoppro.ru
cvvshops.info
cvvstore.su
cvvstorepro.info
cvvstorepro.ru
cvvvendor.info
cvvvisa.info
cvvzuno.pw
cvvzuno.ru
dailydump.ru
dark-net-forum.ru
dark-net.su
dark.ru.com
darkmarket-forum.su
darkmarket.su
darkmoney-forum.ru
darkmoney-forum.su
darknet-shopcc.info
debit.ru.com
debitcardnumberandcvv.info
devilmaycard.pw
dex1.su
diamondumps.ru
diamondumpsbiz.info
dichvusocks.su
dob.ru.com
doncc.ru
doomday.ru
doubleo.ru
dpp1.su
dragonara.su
dummymastercardnumber.info
dump-and-chase.ru
dump-shop.su
dump-shopeu.ru
dumpbin.pw
dumpkingdom24.info
dumpkingdom24com.info
dumps-shop.su
dumps-shop.xyz
dumps-valid.info
dumpscheck.ru
dumpscheck.su
dumpscvv.info
dumpscvvshop.su
dumpsgate.su
dumpsmafia.su
dumpsmania24.info
dumpsmarket.ru
dumpsshop.ru
dumpsshop.su
dumpsto.ru
dumpswithpinforsale.pw
dumpswithpinforum.ru
dumpswithpinshop.pw
easymoneyshop.info
easymoneyshop.ru
easymoneyshop.su
easymoneyshopnet.info
ebinbz.info
ebinbz.ru
ebincc.su
efraud.su
electronicpromo.su
elitecarders.ru.com
entershop.su
entershopuk.ru
evilcarding.ru.com
fe-cc-market.ru
fe-shop.su
fe-shopcc.info
fe-shopru.info
fe-shopru.ru
fee.ru.com
feprivate.ru.com
fernandogoods.ru.com
fershop-forever.ru.com
ferum-shopcom.info
ferum.ru.com
ferumshopcc.info
feshop-acccc.info
feshop-forever.su
feshopcvv.ru
for.ru.com
forumsellcvv.info
franklinscccom.info
fraudmarket.ru
fraudshop.su
freecvv.pw
freehacks-forum.su
freehacks.su
fresh.ru.com
freshbasecccvvshop.info
freshccdumps2016.info
freshdumps2016.info
freshstuff.su
freshstuff88.xyz
fromprofy.ru
fsh-2018.su
fulls.su
fullz.ru
fullz.ru.com
fullz.su
fullzcvv.ru
fullzcvvshop.info
fullzcvvto.info
fullzcvvto.ru
fullzdumps.ru.com
galaxycvvru.ru
generatecvvfromcreditcardnumber.info
getbette.ru
getcc.info
getcreditcardnumberswithcvv.info
getcvvfromcardnumber.info
getcvvs.su
getsome.su
godtor.su
golddumps.ru
golddumpscc.info
goldenshopcc.info
goldentrack.ru.com
goldswipedumps.info
goodcvv.su
goodshop24.ru.com
gorod-grekhov.su
goswipe.ru
goswipe.ru.com
grandbay.ru
grandbay.su
great-dumpz.ru
great-dumpz.su
great.ru.com
greatdump.ru
greatdumps.ru.com
greatdumpz.su
hackseller.xyz
hacksellercom.info
havix.ru
hedump.ru
hidhub.su
high.ru.com
highbalancedumps.info
honeymoney24cccom.info
infraud-forum.su
infraud.ru
infraud.su
invaite.su
ironcash24.su
ironcash24com.info
ironcash25.ru
jallo.ru
jallo.ru.com
jbestcc.su
jshop-comcc.info
jshop-pro.ru
jshop-prosu.info
jstash02.info
justbuy.ru.com
killa.su
king11.su
kriminal.ru.com
ktmstore.su
lampeduza.su
legit.ru.com
legitccshop.info
legitshoporg.info
legitshoporg.ru
legitvendors.su
liveccdumps.ru.com
logins.ru.com
logocc.su
ltdcc.ru
ltdcc.ru.com
luxecc.xyz
mastercardcvvnumber.info
mastercvv.ru.com
mastercvvshop.info
maza-forum.ru
mcdumpals.ru
meccadumpsnet.info
megadumps.ru
megadumps.su
milad.ru.com
moneybase.ru.com
monogo.ru
monogo.su
mrbin.info
mrwhiteorg.info
mrwhiteorg.ru
mycc.su
myfeshop.su
mymarket.su
n1-shop.su
n1shopsu.info
nocvvwebsites.info
number.ru.com
omertahack.su
onzo.su
out.ru.com
pabloescobarbiz.info
pawn-shopcc.info
pawn-store.su
pawn.ru.com
pawnsh0p.su
paypalaccountdump.info
paypaldumps.ru
paypalshop.su
picaroon.su
pins.ru.com
piretes-cc.ru
place.ru.com
powerdumps.su
private.ru.com
procarder.su
profitbins.su
prtship-forum.su
prtship.ru
prtshipcom.info
rdp-sh0p.ru
realcreditcardwithcvv.info
realcvvnumbers.info
required.ru.com
russianccshop.info
russiandumpsseller.info
rydox.ru
sailor209.ru
sbi.ru.com
secinfo.su
securitycodecvv.info
securitycodeondebitcard.info
sellcvv.su
sellcvvdumpsfullztransfersshipping.info
sellcvvdumpsshop.info
sellcvvdumpsshop.ru
sellcvvforum.info
sellcvvfullz.info
sellcvvgoodfreshallcountry.info
sellcvvtransferwu.info
selldumpscvv.info
selldumpswithpin.pw
sellercc.info
sellgoodcvv.info
selling.ru.com
sellwutransfer.info
shop-cc.ru
shop-cc.su
shop201dumpswithpin.ru
shopadmincc.ru.com
shopapprovedccshop.ru
shopapprovedcvvshop.ru
shopbankfullzshop.ru
shopbassproshopcc.ru
shopbenumbccshop.ru
shopbestccdumps.ru
shopbestccdumpssite.ru
shopbestccforcarding.ru
shopbestccshopforcarding.ru
shopbestccshoponline.ru
shopbestccsitesforcarding.ru
shopbestcvvdumpsite.ru
shopbestcvvshop2018.ru
shopbestcvvshoponline2018.ru
shopbestcvvshoponline2019.ru
shopbestcvvshopreddit.ru
shopbestdumpswithpin.ru
shopbestdumpswithpinshop.ru
shopbestfullzsite.ru
shopbestshopcc.ru
shopbestsitetobuyccforcarding.ru
shopbestvalidccshop.ru
shopbuybinsanddumps.ru
shopbuybinscvv.ru
shopbuyccanddumps.ru
shopbuycccard.ru
shopbuycccarding.ru
shopbuycccvv.ru
shopbuycccvvonline.ru
shopbuyccdumpsonline.ru
shopbuyccdumpswithpin.ru
shopbuycconlineforcarding.ru
shopbuyccshop.ru
shopbuycreditcarddumpsonline.ru
shopbuycreditcarddumpswithpin.ru
shopbuycvvcreditcard.ru
shopbuycvvdumpsonline.ru
shopbuycvvfullzonline.ru
shopbuycvvshop.ru
shopbuycvvwithbitcoin.ru
shopbuycvvwithhighbalance.ru
shopbuycvvwithpaypal.ru
shopbuydumpsandcvv.ru
shopbuydumpsonlineshop.ru
shopbuydumpsshop.ru
shopbuydumpsshopamp.ru
shopbuydumpswithpinonline.ru
shopbuyfreshcvv.ru
shopbuyfullzonline.ru
shopbuyliveccforcarding.ru
shopbuyonlinewithoutcvv.ru
shopbuyssndumps.ru
shopbuywithoutcvv.ru
shopcarddumpsforsale.ru
shopcarddumpswebsite.ru
shopcarddumpswithpin.ru
shopcardershop.ru
shopcardingccbuy.ru
shopcardingccshop.ru
shopcardingdumpswithpin.ru
shopcardingfullz.ru
shopcardmafiacc.ru
shopcc.su
shopccbuyforcarding.ru
shopcccardingsites.ru
shopccdumpsshoponline.ru
shopccdumpswithpin.ru
shopccdumpswithpinfree.ru
shopccfreshcarding.ru
shopccfullzshop.ru
shopccshopcarding.ru
shopccshops2018.ru
shopccsitesforcarding.ru
shopcheapccdumps.ru
shopcheapcvvshop.ru
shopcheapcvvsites.ru
shopcheapdumpswithpin.ru
shopcreditcarddumps2019.ru
shopcreditcarddumpsforsale.ru
shopcvv2dumps.ru
shopcvv2shoponline.ru
shopcvv2store.ru
shopcvvanddumpsites.ru
shopcvvautoshop.ru
shopcvvcardingsites.ru
shopcvvcardshop.ru
shopcvvdebitcardmaestro.ru
shopcvvdumps2018.ru
shopcvvdumps2019.ru
shopcvvdumpsforsale.ru
shopcvvdumpswebsite.ru
shopcvvdumpswithpin.ru
shopcvvlvshop.ru
shopcvvnumberonsbidebitcardmaestro.ru
shopcvvorg.ru
shopcvvsellingsites.ru
shopcvvshop2018.ru
shopcvvshopbitcoin.ru
shopcvvshopcards.ru
shopcvvshopforum.ru
shopcvvshoplist.ru
shopcvvshoplogin.ru
shopcvvshopscript.ru
shopcvvshopsellingworldwidecvv.ru
shopcvvshopsites.ru
shopcvvsitelist.ru
shopcvvstoreru.info
shopcvvwithpin.ru
shopdarkwebcvvshop.ru
shopdebitcarddumps.ru
shopdebitcarddumpswithpin.ru
shopdiamondumps.ru
shopdumpcardsforsale.ru
shopdumpsandcc.ru
shopdumpsandcvv2shop.ru
shopdumpspluspin.ru
shopdumpsshopforum.ru
shopdumpsshoplist.ru
shopdumpsshopscript.ru
shopdumpswithoutpin.ru
shopdumpswithpin2015.ru
shopdumpswithpin2017.ru
shopdumpswithpinatm.ru
shopdumpswithpinforsale.ru
shopdumpswithpinforum.ru
shopdumpswithpinlegit.ru
shopdumpswithpinonlineshop.ru
shopdumpswithpinreddit.ru
shopdumpswithpinsites.ru
shopdumpswithpinvendor.ru
shopentershopcc.ru
shopentershopdumps.ru
shopfeeshopcvv.ru
shopfernandogoodscvv.ru
shopferumccshop.ru
shopferumcvv.ru
shopferumshopcc.ru
shopferumshopcvv.ru
shopfeshop2018.ru
shopfeshop2019.ru
shopfeshopcvv.ru
shopfeshopdumps.ru
shopfeshopru18.ru
shopforumcvvshop.ru
shopfreecreditcarddumpsites.ru
shopfreecvvshop.ru
shopfreedumpswithpin.ru
shopfreedumpswithpin2018.ru
shopfreedumpswithpin2019.ru
shopfreshccdumps.ru
shopfreshcreditcarddumps.ru
shopfreshcvvdumps.ru
shopfreshcvvshop.ru
shopfreshdumpswithpin.ru
shopfullzcarding.ru
shopfullzcvvshop.ru
shopfullzshoplist.ru
shopfullzshoponline.ru
shopgoldentrackdumps.ru
shopgoodccshop.ru
shopgoodcvvshop.ru
shopgoodshopcc.ru
shopgoodshopcvv.ru
shopgoodshopdumps.ru
shopgoswipecvv.ru
shopgreatdumpsshop.ru
shophighbalancedumps.ru
shopjshopcvv.ru
shopkriminalccshop.ru
shoplegitccshop.ru
shoplegitcreditcarddumps.ru
shoplegitcvvshops.ru
shoplegitdumpswithpin.ru
shoplegitfullzshop.ru
shopltdccfreshshop.ru
shopmastercvvcc.ru
shopmoneybasecvv.ru
shopnewcvvshop.ru
shopnewdumpsshop.ru
shopnocvvrequiredshopping.ru
shopnocvvshopping.ru
shopnocvvshoppingsites.ru
shopnocvvstores.ru
shopnonvbvccshop.ru
shopnonvbvshop.ru
shopnonvbvshops.ru
shoponlinecvvdumpsshop.ru
shoponlinepurchasewithoutcvv.ru
shoponlineshoppingnocvv.ru
shoponlineshoppingnocvvrequired.ru
shoponlineshoppingwithoutcvv.ru
shoponlineshoppingwithoutcvvcodeaustralia.ru
shoppaypalcvvshop.ru
shopprivateccshop.ru
shoppurchasewithoutcvv.ru
shoprealdumpswithpin.ru
shoproad.ru
shopsellcvvonline.ru
shopselldumpstrack1track2.ru
shopselldumpswithpin.ru
shopshopcccarding.ru
shopshopccscarding.ru
shopshopcvvdumps.ru
shopshopdumpswithpin.ru
shopshopnocvv.ru
shopshoponlinenocvv.ru
shopshoponlinenocvvrequired.ru
shopshoppingcc.ru
shopshoppingsiteswithoutcvvsecuritycode.ru
shopshopwithoutcvvcode.ru
shopssndobforsale.ru
shopstorecc.ru
shopstorecvv.ru
shoptopcvvdumpsites.ru
shoptopcvvshop.ru
shoptorcvv.ru
shoptoystoredumpscc.ru
shoptrack2shop.ru
shoptrumpdumpscvv.ru
shoptrustedccshop.ru
shoptrustedccshop2019.ru
shopuniccccshop.ru
shopunicccreditcard.ru
shopuniccdumps.ru
shopuniccreddit.ru
shopuniccshopcc.ru
shopuniccshopmn.ru
shopunishopcc.ru
shopvalidccdumps.ru
shopvalidccshoponline.ru
shopvaliddumpsshop.ru
shopverifiedcvvshop.ru
shopwallstreetstorecvv.ru
shopworlddumpsshop.ru
skibin.info
skizdumps.su
skizdumpsshop.ru
skycvv.ru
smart-stripes.ru
smart-stripes.su
sniffedccshop.ru
spamshop.xyz
sruka.su
ssn.ru.com
st0n3d.su
stardumps24.su
stdumps.su
street.ru.com
stuffex.su
styxmarket.su
superccdumps.info
swiped.xyz
swiped1.xyz
swipedxxx.ru
techdumporg.ru
thebestcvvshop.info
thedumpcredit.info
thepumpanddumpshop.ru
thugcarders.ru
topdmp.su
torcvv.ru.com
toystore.ru.com
toystoredumps.info
track1.ru.com
track1creditcard.info
track2.ru.com
track2.su
trusted.ru.com
try2swipe.ru
try2swipe.xyz
uas-store.su
ulow.su
undergroundcvvforums.info
uni-cccom.info
uni-ccshop.info
uni.ru.com
unicc-bazar.xyz
unicc-bazarcm.info
unicc-bazarcm.ru
unicc24.ru
unicccvvorders.info
unicccvvshop.info
uniccshopmn.info
uniccshopmn.ru
uniccshopru.info
uniccshopru.ru
uniccshopvip.info
uniccshopvip.ru
unicshopcm.ru
unicvvshop.su
unishop.ru.com
val1d-forum.su
val1d.ru
valid.ru.com
validcard.ru
validcard.su
validcc.ru.com
validcces.ru
validccshop.pw
validccshoponline.info
validccshoponline.ru
validcreditcardwithcvv.info
validcvv.xyz
validcvvnumber.info
validcvvru.ru
validcvvshop.ru
validdumpssulogin.ru.com
validservice.ru
validshopcc.info
vbiv-forum.su
vbiv.su
vbv.ru.com
vendors-forum.su
verified.ru.com
verifiedms.info
verifiedms.ru
verifiedshop.su
visacardwithcvv.info
visacreditcardcvv.info
visacreditcardnumberandcvv.info
visacvv2.info
visadumps.info
vmad.su
vmadumps.ru
vmadumps.su
vorum.su
wall.ru.com
weac.su
web-hack.su
website.ru.com
whatscvvcode.info
wheretobuyfullz.info
with.ru.com
without.ru.com
wolf-dumpsclub.ru
worldcvv.su
wt1shoporg.ru
wucshop.ru
xn——6kccaogc7afbntyfc3b6g7a7b0go.xn--p1ai
xn——6kcjkddwckd7afekiwmh6csf6l.xn--p1ai
xn—-7sbbamf2adlf4af4ag7b.xn--p1ai
xn—-7sbbmecznhzyg.xn--p1ai
xn—-7sbegejatem0bekw6cwd.xn--p1ai
yalelodge.su
ybfstoredumps.info
zanoled.su
zukkoshopcc.info

__________________

lampeduza.su. 14399 IN A 185.200.191.56
fullz.su. 14399 IN A 185.200.191.56
carding-planet.ru. 14399 IN A 185.200.191.56

2020-12-10 07:37:43 mail.street.ru.com A 185.200.191.56
2020-12-10 07:37:43 street.ru.com A 185.200.191.56

__________________

Was:
ccbase.su. 14399 IN A 188.120.246.251
fullz.su. 14399 IN A 188.120.246.251
lampeduza.su. 14399 IN A 188.120.246.251

2020-10-28 10:55:14 0085.ru A 188.120.246.251
2020-09-30 10:20:22 4811.ru A 188.120.246.251
2020-06-11 09:42:05 admin.dy-top.info A 188.120.246.251
2020-08-12 05:06:32 beezone-buldozer.ru A 188.120.246.251
2020-12-09 13:09:26 carderscave.ru A 188.120.246.251
2020-12-09 19:54:40 carding-planet.ru A 188.120.246.251
2020-12-09 12:44:54 debitcardnumberandcvv.info A 188.120.246.251
2019-12-19 21:58:21 dy-top.info A 188.120.246.251
2020-08-23 09:13:23 hostmaster.fornex.com.dy-top.info A 188.120.246.251
2020-03-14 08:38:16 letyshopsale.ru A 188.120.246.251
2020-12-09 19:54:40 mail.carding-planet.ru A 188.120.246.251
2020-01-21 12:18:45 win-m.online A 188.120.246.251
2020-08-12 05:04:26 www.beezone-buldozer.ru A 188.120.246.251
2020-08-20 09:15:25 www.dy-top.info A 188.120.246.251
2020-10-27 20:26:26 zefirgood1.ru A 188.120.246.251

____________

Was:
fullz.su. 14399 IN A 188.120.244.68
ccbase.su. 14399 IN A 188.120.244.68
lampeduza.su. 14399 IN A 188.120.244.68
cvvvisacard.pw. 14399 IN A 188.120.244.68

adminshop.su. 14399 IN A 46.8.153.59
____________

Was:
fullz.su. 3600 IN A 128.199.75.231

(buycvvshop.su / adminshop.su / cvvstore.su)

____________

Was:

;; QUESTION SECTION:
;fullz.su. IN ANY

;; ANSWER SECTION:
fullz.su. 3600 IN A 139.59.124.170
fullz.su. 3600 IN SOA ns21.cloudns.net. support.cloudns.net. 2017033107 7200 1800 1209600 3600
fullz.su. 3600 IN NS ns22.cloudns.net.
fullz.su. 3600 IN NS ns24.cloudns.net.
fullz.su. 3600 IN NS ns23.cloudns.net.
fullz.su. 3600 IN NS ns21.cloudns.net.

_________

Was:

— Found authoritative nameserver: ns4.hidemyhost.com
— contacting nameserver: ns4.hidemyhost.com [89.248.168.10]

fullz.su SOA
origin = ns1.hidemyhost.com
mail addr = _@offshoresrv.com
serial = 2017032703
refresh = 3600 (1 hour)
retry = 7200 (2 hours)
expire = 1209600 (14 days)
minimum ttl = 86400 ()
fullz.su NS ns4.hidemyhost.com
fullz.su NS ns1.hidemyhost.com
fullz.su NS ns2.hidemyhost.com
fullz.su NS ns3.hidemyhost.com
fullz.su text = v=spf1 +a +mx +ip4:89.248.168.13 ~all.fullz.su
fullz.su A 89.248.168.13
fullz.su MX 0 fullz.su
ns1.hidemyhost.com A 89.248.168.7
ns2.hidemyhost.com A 89.248.168.8
ns3.hidemyhost.com A 89.248.168.9
ns4.hidemyhost.com A 89.248.168.10

— DNS Lookup completed

_________

Was:

[94.177.123.27]
fullz.su
adminshop.su

_________

Was:

— Found authoritative nameserver: jule.ns.cloudflare.com
— contacting nameserver: jule.ns.cloudflare.com [173.245.58.175]

fullz.su A 141.105.67.92
fullz.su MX 0 dc-3721b8e1494c.fullz.su
dc-3721b8e1494c.fullz.su A 141.105.67.92

— DNS Lookup completed

_______

domain: FULLZ.SU
nserver: derek.ns.cloudflare.com.
nserver: jule.ns.cloudflare.com.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Private Person
e-mail: fullz.su@allperson.ru
registrar: REGTIME-SU
created: 2014-04-16T11:21:14Z
paid-till: 2017-04-16T12:21:14Z
free-date: 2017-05-19
source: TCI

[141.105.67.92]
adminshop.su
autocvvshop.ru
bestcvvshop.ru
buycvvshop.su
cheapcvv.ru
cheapcvv.su
cvvdumpsshop.ru
cvvdumpsshop.su
cvvshopadmin.ru
cvvshopadmin.su
cvvshops.ru
cvvshops.su
cvvshopslist.ru
cvvstore.su
cvvtracks.ru
freshcvvshop.ru
freshcvvshop.su
fullcvvshop.ru
goodcvvshop.ru
goodcvvshop.su
mycvvshop.ru
onlincvvshops.ru
onlinecvvshop.su
realcvvshop.ru
realcvvshop.su
shopcvvstore.ru
validcvvshop.ru

Опубликовано
В рубрике yandex.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.